Gruppen-3a-328x120

Får gå med 15 månadslöner efter olämpliga bilaffärer och dåligt ledarskap

Får gå med 15 månadslöner efter olämpliga bilaffärer och dåligt ledarskap

Avdelningschefen har haft ansvar för tekniska förvaltningens bilar, arbetsfordon och maskiner. Vid sidan om har han handlat med fordon av samma slag. Foto: Berit Önell

Som avdelningschef på kommunens tekniska avdelning har han haft ansvar för bland annat inköp och försäljning av fordon. Vid sidan om har han handlat i stor skala med samma typ av bilar och arbetsfordon. Många av dem har kommit från ett byggföretag som kommunen har nära samarbete med.

Tekniske chefen Mats Svensson anser att avdelningschefens verksamhet varit omoralisk och förtroendeskadande. Dessutom anklagas han för dåligt ledarskap och bemötande mot personalen.

Nu har avdelningschefen fått sparken med omedelbar verkan. På tisdagen gick han hem med 15 månadslöner i avgångsvederlag, totalt 793 500 kronor.

När Frilagt började granska förvaltningens redovisning av försäljningarna visade det sig att cirka 100 000 kronor fattades utan att någon märkt det.

-Vi har inte kunnat påvisa några oegentligheter, men det här har skadat förtroendet för kommunen, säger Mats Svensson, teknisk chef. Foto: Göran Dandelo

Tekniska förvaltningen äger ett stort antal fordon, 122 stycken i juli i år, enligt Transportstyrelsen. Arbetsfordon är specialutrustade och kostar stora summor att köpa in. Vid försäljning, som ska ske via en auktionsfirma, är priserna dock ofta mycket låga.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Förvaltningens försäljning av fordon, maskiner och inventarier har ökat kraftigt i år. En förklaring till det är den förestående flytten till mindre lokaler. Avdelningschefen har också haft ansvaret för att sälja överflödiga inventarier inför flytten. Han har fått kritik för att det gått för snabbt och sålts för mycket.

-Man kan alltid ifrågasätta, men förvaltningen har varit här sedan 1950 och ska flytta till ett mindre ställe. Vi kan inte ta med oss allt. Allt som han har bedömt inte behövs har han sålt, säger Mats Svensson.

När avdelningschefen anställdes för drygt två år sedan berättade han om sitt företag där han bland annat sålde och köpte fordon.

-Han sa att firman var vilande och att han bara skulle avsluta verksamheten, berättar Mats Svensson.

Men avdelningschefen fortsatte att lägga bud på bilar, både på auktioner, bland annat Klaraviks auktioner där kommunen säljer utrangerade fordon, och privat. Han har sålt ett stort antal bilar på Blocket.

Mats Svensson säger att han under våren fick flera anonyma tips om att avdelningschefen köpt bilar av tekniska förvaltningen och sedan sålt dem vidare.

-Han har på heder och samvete intygat att han inte gjort det. Men han har sålt jättemycket bilar. Vi har inte kunnat påvisa några oegentligheter, mer än att det här får moraliska effekter och skadar förtroendet för kommunen, säger Mats Svensson.

Det framförde han till avdelningschefen när han konfronterade honom vid ett möte i april.

Mats Svensson säger också att det kan se illa ut när en av kommunens chefer på sin fritid sköter bilförsäljning åt ett privat företag som kommunen har avtal med, även om det inte gäller den aktuella avdelningen.

-Det är viktigt att ha en magkänsla för hur man beter sig när man är offentligt anställd, säger Mats Svensson.

Avdelningschefen har även fått kritik för sitt ledarskap och bemötande mot personalen. Han har haft ansvar för närmare 250 anställda.

-Det har kommit signaler både från personal och andra förvaltningar om att det inte varit hållbart, säger Mats Svensson.

Har det varit mobbning?

-Det har jag inte hört, däremot att personalen inte varit nöjd med att det varit ett otydligt ledarskap. Kontrabeslut och ändrad inriktning har upplevts jobbigt. Men du har säkert hört en hel del som det finns en del sanning i, säger Mats Svensson.

Han berättar att flera möten har hållits, både om bilaffärerna och om ledarskapet. En intern utredning har gjorts. Avdelningschefen har då hävdat att han anmält bilförsäljningen som en bisyssla och fått den godkänd, vilket alltså inte stämmer.

-Det här har växt fram under hela året. Vi har olika syn på hur verksamheten ska bedrivas vidare. Vi har försökt hitta olika lösningar, men nu är det inte hållbart längre. Då tyckte vi att det var bättre att komma till ett avslut, säger Mats Svensson.

Avdelningschefen skulle normalt haft tre månaders uppsägningstid, men efter förhandling med arbetsgivaren blev det alltså 15 månadslöner. Med en lön på 52 900 kronor i månaden blir avgångsvederlaget totalt 793 500 kronor.

Tekniska förvaltningen har fått stöd i processen med avgångsavtalet av personalchef Marie Söderqvist. Hon säger att hon inte känner till att det skulle finnas några formella skäl för att säga upp avdelningschefen. Därmed blir avgångsavtalet helt och hållet en förhandlingsfråga.

Marie Söderqvist förklarar dock att olämpliga bisysslor kan förbjudas av arbetsgivaren, till exempel om de innebär konkurrerande verksamhet eller skadar förtroendet. Att bryta mot ett sådant förbud skulle möjligen kunna vara skäl för uppsägning.

-Vi har inte formellt bedömt om den här bisysslan är förtroendeskadlig, säger hon.

Kvitton och avräkningsrapporter från auktionsfirman ska visa vad som sålts.

Mats Svensson berättar att kommunens ekonomichef Eva-Lotta Svensson också tillrättavisat tekniska förvaltningen för att försäljningen av bilar gått via Klaravik. Kommunen har avtal för att sälja bilar genom auktion på netbil.se.

-På Klaravik ska vi bara sälja traktorer och maskiner, förklarar Mats Svensson.

Påpekandet från ekonomichefen kom per mejl den 12 juli, strax efter att Frilagt började granska bilaffärerna.

Mats Svensson säger att Frilagts frågor alltid skapar lite oro, men också kan leda till att det blir lite bättre.

-Du får börja ta provision, säger han skämtsamt.

Tekniska förvaltningen redovisade 2016 försäljning av maskiner och fordon för totalt cirka 265 000 kronor, 2017 för cirka 236 000 kronor. Första halvåret i år var intäkterna från sådan försäljning betydligt större, cirka 338 000 kronor.

Men när Frilagt granskar förvaltningens redovisning uppdagas det att auktionsfirman Klaravik betalat cirka 100 000 kronor mindre till kommunen än man sålt för under första halvåret i år. Avräkningsrapporter från auktionsfirman visar vad som sålts och till vilka belopp.

Tekniska förvaltningens ekonom lovar undersöka saken och återkomma.

-Utbetalningen från Klaravik för januari 2018 har gått till plusgiro istället för bankgiro och syns därför inte i utdraget från huvudboken, blir förklaringen via mejl till Frilagt.

Något som personalen inte märkt eftersom ingen avstämning gjorts.

Arbetsfordon, maskiner och verktyg har sålts särskilt mycket i år, inför tekniska förvaltningens flytt.

Vi utlovas kopia på banköverföringen. Men när den kommer ett par dagar senare visar den att beloppet på 113 231 kronor överförts från Klaravik till kommunen först efter Frilagts frågor i juli månad, istället för i anslutning till försäljningen i januari. Normalt kommer betalningen omkring den femte i månaden efter försäljningen.

Kommunens redovisningschef Anders Ekström ser allvarligt på missen. Han förklarar att han ska skicka ett observandum till avdelningschefen om att se över rutinerna.

-Följer de upp sina intäkter?

I förra veckan kontaktade Anders Ekström tekniska förvaltningens administrativa chef Camilla Johnsson om den sena utbetalningen.

– Jag har bett dem se över sina avstämningsrutiner samt även fråga Klaravik varför dom inte verkar ha gjort nya försök att betala till rätt giro, meddelar han Frilagt.

Han kontaktar också Klaravik och ber om en förklaring. Företaget uppger efter omfattande mejlväxling att pengarna av misstag satts in på ett plusgirokonto med samma nummer som kommunens bankgiro. Kontot tillhörde alltså någon och betalningen ”studsade” därför inte tillbaka. Klaravik har nyligen fått tillbaka beloppet efter att ha efterlyst det via sin bank.

När Frilagt når Camilla Johnsson på onsdagseftermiddagen säger hon först att hon inte kommer ihåg vad som hänt, det var ju i somras. När Frilagt påminner om att Anders Ekström kontaktat henne säger hon att man håller på att se över rutinerna.

-Men vad jag uppfattat var det inget som saknades, det var väl inbetalt, säger hon.

Men hur illa tycker du att det var att ni inte fick betalt och inte märkte det?

-Vi tittar över det, det är inga problem, säger Camilla Johnsson.

Hon betonar att det handlar om människor som kan göra misstag.

-Det är bara att rätta upp det och se till att förbättra rutinerna, säger hon.

Hon känner inte till att bilarna ska säljas via Netbil.

-Jag tror inte att vi säljer något alls i dagsläget, säger hon.

Ett par timmar efter samtalet meddelar Anders Ekström att han fått besked från Camilla Johnsson om åtgärder.

-Tekniska förvaltningen har svarat att de vid eventuella kommande transaktioner kommer att fordringsbokföra försäljningarna utifrån Klaraviks försäljningsavräkning, samt delge oss underlagen, berättar han per mejl.

Mats Svensson har inte hört talas om de försvunna pengarna.

-Alla sådana här rutiner måste ses över, säger han.

Frilagt har även ringt upp avdelningschefen.

-Jag har ingen kommentar, säger han och lägger på luren.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se