Gruppen-3a-328x120

Folkomröstningar = direktdemokrati

Folkomröstningar = direktdemokrati

INSÄNDARE. Före detta partisekreteraren nuvarande kommunalrådet i Norrköping Lars Stjernkvist(S) framför intressanta synpunkter i sin krönika rubricerad ”Det räcker inte att protestera” på ledarsida i lokaltidningen Norra Skåne onsdagen den 12 januari 2018.
Undertecknad och Stjernkvist har tidigare haft ett meningsutbyte beträffande landstingens vara eller inte vara. Stjernkvist antydde då att det borde räcka med två parlamentariska nivåer och tycker att landstingen eller regionerna aldrig fått någon rejäl folklig förankring! Landstingen skulle med andra ord kunna avskaffas vilket allt fler av oss kan instämma i så också undertecknad. Kärleksfull omvårdnad behöver ingen politisk inblandning.
Stjernkvist tar nu upp en annan viktig fråga nämligen den att medborgarna inte längre i samma utsträckning söker sig till partierna och att dessa då måste söka sig till medborgarna. En viktig iakttagelse som i grunden berör det vi kallar vår ”representativa demokrati”.
Stjernkvist säger citat: ”Jag tror på fler folkomröstningar i frågor som verkligen berör många och där det finns ett eller flera tydliga alternativ”.
Här ska sägas att undertecknad inte är inte socialdemokrat men i hög grad politiskt engagerad och intresserad.
Åter till Stjernkvist och hans tro på fler folkomröstningar eller om vi så vill mer direktdemokrati. Detta är den möjlighet vi väljare ytterst skall och bör ha för att sätta stopp för politiker som väljer politiker som väljer politiker och därmed flyttar makten allt längre bort från väljarna.
Det vi gör på valdagen är i grunden inget annat än att vi lämnar vi lämnar ifrån oss vår makt om vilken vi i första meningen i Sveriges Rikes Lag kan läsa:
”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”
Det framstår klart för undertecknad att vår ”representativa demokrati” är på väg att tyna bort och en övergripande fördjupad debatt om detta saknas. Att exempelvis SVT efter det vi kunnat se i ”bevakningen” av valet är denna uppgift mäktig förefaller föga troligt.
När det kommer till realiteter nämligen huruvida Stjernkvists partikamrater och eller andra politiker i riksdagen kommer att ta lyfta de viktiga frågorna om landstingens avskaffande och mer direktdemokrati i form av folkomröstningar återstår att se.
I skenet av det Stjernkvist säger om att det inte räcker att protestera tar vi till sist del av Henry David Thoreaus ord: ”Inte ens att rösta för det rätta är att göra någonting för det rätta”.

Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se