torsjö live vers2

Hot om skadestånd efter långdragen renovering i Qpoolen Nya fönstren underkända

Hot om skadestånd efter långdragen renovering i Qpoolen Nya fönstren underkända

De felaktiga fönstren på Qpoolens simhall måste antingen byggas om eller bytas igen. Bytet med PCB-sanering tog mer än tre månader. Foto: Berit Önell

Actic vill ha ersättning av kommunen för att gymmet tvingades ha stängt längre tid än väntat under Qpoolens renovering. Mer än tre månader tog det att PCB-sanera och byta de många fönstren i badhuset. Men nu kan det bli ytterligare stängning eftersom de nya fönstren inte uppfyller direktiven i bygglovet. De måste åtgärdas eller bytas igen för att byggnadsnämnden ska godkänna dem.

Henrik Samevik, tillförordnad fritidschef, hoppas att problemet med fönstren kan lösas med mindre påverkan på verksamheten. Hyresgästen Actic hotar med skadestånd på grund av den långa renoveringstiden i somras.

Tillförordnade fritidschefen Henrik Samevik suckar lite.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

-Fel fönster, det är ju helt sjukt. Om de måste bytas igen hoppas jag att det kan göras med så liten påverkan som möjligt på verksamheten och så god framförhållning som möjligt, säger han.

Han konstaterar att det inte går att ha öppet någon del av verksamheten under sådant arbete. Det handlar om arbetsmiljö för både entreprenörens och badhusets personal.

När badhuset stängdes för renovering i maj var ambitionen att Actic skulle kunna öppna igen efter fem-sex veckor eftersom den hyrda lokalen är avskild från simhallen.

-Men under pågående projekt fick vi besked att de absolut inte kunde ha öppet under renoveringstiden. Det var för farligt och miljönämnden stängde all verksamhet, berättar Henrik Samevik.

Actic hade planerat att måla om och byta maskiner under den planerade stängningen, men när det blev ytterligare drygt två månader förändrades förutsättningarna.

Henrik Samevik har förståelse för att gymföretaget tappat intäkter, men vet inte om det är skäl för ersättning eller nedsatt hyra.

-På sätt och vis kan det vara rimligt. Men å andra sidan kanske det kan gå under force majeure. Det finns vissa myndighetskrav som måste uppfyllas. Fritidsnämndens badverksamhet drabbades också, säger han.

Hyresavtalet styr vilka rättigheter Actic har.

-Det får vår jurist titta på, säger Henrik Samevik.

Kommunen har haft några möten med Actics företrädare under projektets gång.

-Där har de sagt att de kommer att framställa krav på ersättning. Men vi har inte diskuterat det mer än så, säger Henrik Samevik.

Actic fick först besked om en stängning på fem-sex veckor, sedan blev det ytterligare drygt två månader.

Fönstren på badhuset skulle bytas till likadana som satt där tidigare, både avseende material, kulör och indelning av glasrutorna. Det ingick i bygglovets villkor för renoveringen.

På den nedre delen av badhuset skulle det vara helglasade fönster, men de som monterats är delade med två horisontella tvärslåar.

­-Det verkar som att leverantören har feltolkat ritningarna och delat fönstrern där det ska vara frostade markeringar för att personer med synnedsättning inte ska råka gå in i glaset. Innan byggnadsnämnden kan ge slutbesked i ärendet så måste det rättas till på något sätt, förklarar bygglovschef Robert Samuelsson i ett mejl till Frilagt.

Bertil Lucchesi, som höll i renoveringen från tekniska förvaltningens sida, berättar att entreprenören inför upphandlingen fick förfrågningsunderlaget med all information om förutsättningarna.

-Sedan har entreprenören i sin tur lämnat uppdraget till en fönstertillverkare och det är kanske där man inte uppmärksammat att de nedre fönstren skulle vara hela, säger han.

Ansvariga på kommunen hann inte heller reagera på att något var fel innan allt var klart eftersom fönstren inte kom före semestrarna.

-När vi kom tillbaka efter semestrarna var de monterade, berättar Bertil Lucchesi.

Fönstren, som enligt bygglovet ska vara hela, har inte bara extra spröjsar utan är avdelade med tvärslåar.Tekniska förvaltningen har nu lämnat in en skiss med förslag på ombyggnad av fönstren till stadsbyggnadskontoret. Om den inte godkänns blir det fönsterbyte igen.

Även han tror att fönstertillverkaren missuppfattat instruktionerna om den så kallade skrafferingen på de nedre fönstren. De övre fönstren ska ha tvärslå.

-Jättetråkigt, säger Bertil Lucchesi.

Dialog med entreprenören pågår för att hitta en lösning.

-Vi tittar på om vi kan bygga om befintliga fönster. Om byggnadsnämnden inte godkänner det är det fönsterbyte som gäller, säger Bertil Lucchesi.

Ett alternativ är att byta ut glaskassetterna och behålla ramen.

Nu har tekniska förvaltningen lämnat en skiss med förslag på åtgärd till stadsbyggnadskontoret. Svar väntas denna vecka.

-Vi hoppas kunna gå vidare nästa vecka och ha möte med entreprenören., säger Bertil Lucchesi.

Om fönstren ska bytas igen är det lite bråttom.

-Vi kan nästan inte göra det mitt i vintern, säger Bertil Lucchesi.

Hur dyrt det kan bli är okänt, men han anser inte att det är kommunen som ska betala.

-Kostnaden måste hamna på entreprenören, säger han.

Förslaget var först att sätta in aluminiumfönster, men byggnadens kulturhistoriska värde gjorde att byggnadsnämnden beslöt att det skulle vara träfönster av samma slag som de ursprungliga.

-Träfönster är egentligen inte förenligt med ett badhus. Aluminium håller bättre. Men träfönstren blev faktiskt något billigare. Vi trodde först att de skulle bli väldigt dyra, men så var det alltså inte, förklarar Bertil Lucchesi.

Frilagt har sökt Dino Delic som driver Actic i Hässleholm.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se