Bantad kommunal organisation kan spara pengar redan från 1 januari

Bilden visar stadshuset i Hässleholm.

Kommunstyrelsen vill spara pengar genom att slå samman och lägga ner förvaltningar och nämnder. Och det ska gå snabbt. De flesta av förslagen föreslås genomföras redan den 1 januari 2019. Om fullmäktige säger ja försvinner tekniska förvaltningen och tekniska nämnden i nuvarande form. Kommunledningskontoret tar över förvaltningarna Arbetsmarknad och kompetens samt räddningstjänsten. Miljönämnd och byggnadsnämnd […]