torsjö live vers2

Bantad kommunal organisation kan spara pengar redan från 1 januari

Bantad kommunal organisation kan spara pengar redan från 1 januari

Färre kommunala nämnder och förvaltningar ska spara pengar, enligt kommunstyrelsens förslag. Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsen vill spara pengar genom att slå samman och lägga ner förvaltningar och nämnder. Och det ska gå snabbt. De flesta av förslagen föreslås genomföras redan den 1 januari 2019.

Om fullmäktige säger ja försvinner tekniska förvaltningen och tekniska nämnden i nuvarande form. Kommunledningskontoret tar över förvaltningarna Arbetsmarknad och kompetens samt räddningstjänsten. Miljönämnd och byggnadsnämnd slås samman liksom kulturnämnd och fritidsnämnd med förvaltningar.

Enligt förslaget som behandlades i kommunstyrelsen på onsdagen ska tekniska förvaltningen ersättas av en serviceförvaltning den 1 januari 2020. Exploateringsavdelningen och lokalstrategen läggs samtidigt under kommunledningskontoret. Övriga förändringar föreslås ske från och med den 1 januari 2019.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunalråden hade inte tid med någon sedvanlig presskonferens efter kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen. Istället informerade kommunikationsavdelningen via en kommuniké på kommunens hemsida.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) vill göra samordningsvinster i den kommunala organisationen. Foto: Berit Önell

– Vi ser viktiga samordningsvinster utifrån bland annat kompetensförsörjning och en effektivare verksamhet genom att vi bildar nya gemensamma förvaltningar för kultur och fritid samt miljö och stadsbyggnad. Genom en gemensam samhällsbyggnadsförvaltning kan exempelvis kommunens företagare få en smidigare kontakt med en och samma förvaltning, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) där.

Han förklarar att om fyra mindre nämnder enligt förslaget bildar två gemensamma nämnder kan antalet förtroendevalda minska och därigenom kostnaden för den politiska organisationen.

Dessutom måste kommunen förändra organisationen för att leva upp till kommande ändringar i kommunallagen. Det handlar om att kommunstyrelsen bara får styra över en förvaltning. Därmed kan inte förvaltningen för arbetsmarknad och kompetens och räddningstjänsten längre fungera som egna förvaltningar under kommunstyrelsen.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson har nu fått i uppdrag att förbereda för organisationsförändringen. Kommunstyrelsen ska under november månad ta ställning en gång till innan förslaget väntas stå på kommunfullmäktiges dagordning den 26 november.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se