torsjö live

Hässleholms vatten föreslås uppgå i Hässleholm Miljö

Hässleholms vatten föreslås uppgå i Hässleholm Miljö

Hässleholms vatten föreslås uppgå i Hässleholm Miljö. Foto: Lotta Persson

Kommunens va-bolag Hässleholms vatten uppgår i renhållningsbolaget Hässleholm Miljö som köper samtliga aktier för preliminärt 47,6 miljoner kronor med tillträdesdag den 20 december. Det förslår kommunledningen.

Ärendet kommer upp i kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdag, men beslut fattas slutgiltigt i kommunfullmäktige.

Bolagen föreslås fusioneras under 2019. Motiveringen till förslaget beskrivs som att ”det är organisatoriskt och ekonomiskt hållbart med hänsyn till gällande lagstiftning och omständigheter i övrigt”.

Enligt kommunjurist Magnus Gjerstad, som förberett beslutsförlaget, handlar det om att säkerställa Hässleholm Miljös utvecklingsmöjligheter. Han hänvisar till en konsultutredning som gjorts med syftet att säkerställa att renhållningen även i framtiden ska kunna ombesörjas utan särskild upphandling. Slutsatsen är att en fusion är den bästa lösningen.

Det finns bestämmelser som begränsar de delar av verksamheten inom Hässleholm Miljö som inte gäller insamling av hushållsavfall. Enligt kommunens ägardirektiv får den andel av verksamheten som avser andra än kommuninvånarna inte bli så omfattande att kommunen enligt lagen om offentlig upphandling inte får anlita bolaget för renhållningsverksamhet utan upphandling.

Enligt beslutsförslaget ska ett ägartillskott på 35 miljoner kronor som Hässleholms vatten fick 2006 betalas tillbaka i sin helhet efter fusionen. Tillskottet ska ha utjämnats i bolagets resultaträkning genom överavskrivningar och ingår nu i bolagets obeskattade reserver.

Definitiv köpeskilling ska beräknas bland annat utifrån ekonomiska effekter för Hässleholms vatten av återgång till räkenskapsenlig avskrivningsmetod.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se