torsjö live

Inga extra pengar till flytt av tekniska kontoret – 30 miljoner till ombyggnad

Inga extra pengar till flytt av tekniska kontoret – 30 miljoner till ombyggnad

Tekniska kontoret får inte 3,5 miljoner kronor extra för sina flyttkostnader när de nuvarande lokalerna ska rivas för att ge plats åt Biltema med flera butiker på Hässleholms nya handelsområde. Det föreslår de tre kommunalråden i kommunstyrelsens arbetsutskott. Foto: Berit Önell

Kommunalråden säger nej till att ge tekniska nämnden 3,5 miljoner kronor till flyttkostnader, men ja till att tillskjuta totalt 30 miljoner kronor för att bygga om och anpassa de nya lokalerna på garnisonsområdet.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) konstaterar att man inte hade hela bilden klar för sig vid beslutet att sälja fastigheterna vid Norra Kringelvägen för tio miljoner kronor till förmån för ett handelsområde med bland annat Biltema. I framtiden ska det inte gå till på det sättet.

– Vad det kostar att flytta är något man ska ha med sig när beslut fattas, säger Lars Johnsson.

Nu framkommer också att flytten innebär ökade framtida hyreskostnader på minst 631 000 kronor per år.

Kommunalråden Lena Wallentheim (S), till vänster, Hanna Nilsson (SD) och Lars Johnsson (M) var eniga om att säga nej till tekniska förvaltningens flyttkostnader på 3,5 miljoner och ja till 30 miljoner kronor för ombyggnad av de nya lokalerna på garnisonsområdet. Foto: Berit Önell

Lars Johnsson och de två andra ledamöterna i nytillsatta kommunstyrelsens arbetsutskott, Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S), var överens om beslutet. Ärendet går dock vidare till både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

– Det var delvis oklara siffor för flyttkostnaderna. Frågan är också på vilken rad ett underskott ska hamna. Flytten finns ju inte i budgeten, men formellt är det tekniska nämnden som sålt fastigheterna, säger Lars Johnsson.

De dåvarande kommunalråden Pär Palmgren (M), Robin Gustavsson (KD) och Lena Wallentheim (S) var dock med vid tekniska nämndens presskonferens om beslutet i juli 2017. Sista ordet har kommunfullmäktige som fortfarande inte har fattat formellt beslut om försäljningen. Det ska ske inom sex månader från att detaljplanen antogs, vilket skedde i augusti. Tekniska nämnden har fattat beslut om markanvisningsavtal med köparen TK Projekt AB.

Lars Johnsson konstaterar med facit i hand att det var en dålig affär.

– Men vi måste se det mer långsiktigt, säger Hanna Nilsson.

Tekniska nämnden beräknade flyttkostnaderna utifrån extra personalkostnader på totalt 800 000 kronor och flytt inklusive flyttbil samt städning och iordningställande av de nya lokalerna på runt 2,7 miljoner kronor.

Enligt tjänsteskrivelsen har ekonomikontoret varit i kontakt med tekniska förvaltningen för att reda ut en del oklarheter, vilket inte lyckats fullt ut. Bland annat därför föreslås avslag på de 3,5 miljonerna ”med anledning av att det inte finns någon kalkyl som styrker detta behov”.

Kalkylen över driftskostnaderna på 3,5 miljoner kronor beskrivs som väldigt övergripande. Ekonomiavdelningen har därför efterfrågat en mer specificerad kalkyl samt förklaringar till varför man behöver mer än en heltidstjänst för att koordinera flytten och vad arkivkostnader för inhyrd personal innebär. Någon specificerad kalkyl har inte kommit in, men tekniska förvaltningen beräknar 10 000 timmars arbete för att tömma de gamla lokalerna och placera allt i de nya.

Ekonomiavdelningen har haft svårt att följa tekniska förvaltningens ekonomiska uppställning i förhållande till en kalkyl från konsultfirman Ramböll. Slutsumman uppgår i vilket fall till 29 miljoner kronor.

Oklarheten gäller också att ombyggnaden av de nya lokalerna i den före detta Mekanikerskolan på garnisonsområdet inte kommer att bli klar före årsskiftet. Den större delen av investeringen i lokalerna ska göras först under 2019. All personal kommer ändå att flytta i år. Tekniska förvaltningen meddelar att de får använda andra lokaler tills Mekanikerskolan är klar. Vilka lokaler framgår inte och inte till vilken kostnad.

Tekniska förvaltningen har inte heller gjort någon lokalutredning med olika handlingsalternativ, trots att det ska göras enligt kommunens riktlinjer. Enligt tjänsteskrivelsen framhåller tekniska förvaltningen själva att de framöver nog får ”fundera på att börja med en lokalbehovsutredning och lokalresursplan innan de avyttrar lokaler”.

Enligt beslutet får tekniska nämnden ett tillskott på 26 miljoner kronor i sin investeringsbudget för 2019 för anpassning av Mekanikerskolan och ombyggnad av det före detta skjutbaneområdet till upplags- och verksamhetsytor. Fyra miljoner omdisponeras till årets budget från ett projekt som inte förverkligats, en ny förskola i Hässleholm. Nya pengar till förskolan läggs in i budgeten för 2019.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se