Extra pengar till undersökningar kring mystisk bäck

Länsstyrelsen anslår ytterligare 200 000 kronor till forskningsprojektet om Finjasjön. Pengarna ska gå till undersökningar kring den förorenade och oförklarligt uppvärmda Sötekärrsbäcken och den misstänkta tippen strax intill samt till provtagning av miljögifter i Finjasjöfisk. Länsstyrelsen har lämnat ett förhandsbesked till kommunen om att det extra bidraget beviljas. – Pengarna är inte formellt beslutade, men […]