torsjö live vers2

Agneta Olsson Enochsson hoppade av som ordförande i nya kultur- och fritidsnämnden

Fritidsnämndens ordförande Agneta Olsson Enochsson (L) hoppade i sista stund av nomineringen till ordförande i den sammanslagna kultur- och fritidsnämnden i Hässleholms kommun. Bland nya ledamöter finns tidigare kommunalrådet Urban Widmark (M) som avgick 2013 efter skandalerna med trygghetsboendet Pälan och Dryport Skåne. Nu blir han ersättare i tekniska nämnden. Budgeten var huvudämnet för kommunfullmäktiges […]