torsjö live vers2

Agneta Olsson Enochsson hoppade av som ordförande i nya kultur- och fritidsnämnden

Agneta Olsson Enochsson hoppade av som ordförande i nya kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktige samlades på torsdagen till en heldag för att bland annat utse mandatperiodens nya ledamöter i nämnder och styrelser och debattera och besluta om budget för 2019 och flerårsplan till och med år 2021. Foto: Lotta Persson

Fritidsnämndens ordförande Agneta Olsson Enochsson (L) hoppade i sista stund av nomineringen till ordförande i den sammanslagna kultur- och fritidsnämnden i Hässleholms kommun.

Bland nya ledamöter finns tidigare kommunalrådet Urban Widmark (M) som avgick 2013 efter skandalerna med trygghetsboendet Pälan och Dryport Skåne. Nu blir han ersättare i tekniska nämnden.

Agneta Olsson Enochsson väljer på grund av tidsbrist att inte bli ordförande i den nya kultur- och fritidsnämnden. Foto: Lotta Persson

Budgeten var huvudämnet för kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen. Men först var det dags att välja in mandatperiodens nya ledamöter i nämnder och styrelser. De nya nämnderna tillsätts den 1 januari och bolagens styrelser den 1 april.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Agneta Olsson Enochsson hade meddelat valberedningen att hon ville strykas och istället bli ersättare i nämnden. Hon bytte därmed plats med den föreslagna ersättaren, partikamraten Winnie Aronsson som går in som ordförande.

– Jag har för mycket på mitt jobb, jag hinner inte. Annars hade jag sett fram emot det nya, men jag är ändå med som ersättare, förklarar hon.

Hon fortsätter med sina andra uppdrag: som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och som gruppledare för Liberalerna.

– Jag har ju inte suttit i kommunfullmäktige tidigare, så jag behöver lära mig processen också. Jag har redan tidigare känt mig kluven och nu hade det blivit mer med den nya organisationen, säger hon.

Förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden blir Johan Peltonen (SD), tidigare Kronqvist, och andre vice ordförande Connie Asterman (S).

Urban Widmark har sedan han avgick som kommunalråd engagerat sig i regionpolitiken, men gör nu alltså comeback i Hässleholmspolitiken.

Ny ordförande i tekniska nämnden efter Arne Dahlström (KD) blir Torsten Nilsson (M). Förste vice ordförande blir Ulf Berggren (SD) och andre vice ordförande Benny Petersson (S).

19-årige Erik Berg (M) är en av de nya ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden. Stefan Larsson (M) fortsätter som ordförande där med Camilla Nordström (SD) som första vice och Joachim Fors som andre vice.

Kenny Hansson (M), idag ordförande i byggnadsnämnden, blir ordförande i den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Förste vice ordförande blir Paul Thurn (SD) och andre vice ordförande Lars Olsson (C ).

76-årige Robin Gustavsson (KD) fortsätter som ordförande i socialnämnden. Förste vice ordförande blir Sven Lundh (SD) och andra vice ordförande Lena Nilsson (S).

Karin Axelsson valdes fortsatt till ordförande i omsorgsnämnden med Susanne Lotsfeldt (SD) som första vice och Christer Welinder (S) som andre vice.

I valnämnden fortsätter Christer Caesar (KD) som ordförande med Christer Welinder (S) som vice ordförande.

Till överförmyndare valdes John Bruun (L) med Per-Åke Purk (V) som ersättare.

Lina Bengtsson (M) blir ny ordförande i det kommunala bolaget Hibab och dess dotterbolag. Eftersom Hässleholm Miljö köper upp Hässleholms vatten får bolagen också gemensam styrelse. Ordförande blir Christer Caesar (KD), idag ordförande i Hässleholm Miljö.

I Hässlehem fortsätter Carl-Erik Littke (L) som ordförande och Bengt Andersson (S) som vice ordförande.

I kommunrevisionen blir Emil Nilsson (C ) ordförande, Paul Tysper (SD) vice ordförande och Johan Berglund (M) andre vice ordförande.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se