torsjö live vers2

Alliansens budget vann med en rösts övervikt

Alliansens budget vann med en rösts övervikt

Den borgerliga restalliansen vann voteringen om budgeten med minsta möjliga marginal. Foto: Lotta Persson

Den borgerliga restalliansens budget klubbades med bara en rösts övervikt efter en lång debatt och en rafflande votering vid torsdagens kommunfullmäktige. Det innebär att det inte blir några pengar till att renovera varken Sösdala simhall, Vanneberga skola eller Magnarpskolonin. Personalneddragningar väntar och skatten förblir oförändrad. Men de rödgröna fick igenom en höjning av aktivitetsersättningen på daglig verksamhet med två kronor.

Joachim Fors (S) var engagerad i frågan om Sösdala simhall, men några pengar till renovering blev det inte och därmed lär simhallen stänga. Foto: Lotta Persson

Med hela fem olika budgetförslag var utgången inte given, även om det mesta tydde på att den styrande borgerliga minoritetens budget skulle få störst stöd. Inledningsvis röstade alla på sina egna budgetförslag. När Sverigedemokraternas förslag ställdes mot alliansens i slutvoteringen lade de rödgröna, Centerpartiet och Folkets väl ned sina röster. Voteringen slutade därmed 17-16.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Mycket av debatten handlade om vems fel det är att kommunens ekonomi är i kris. SD återkom gång på gång till ”massinvandringen” medan de rödgröna påtalade att fastigheter inte underhållits som de borde.

– Jag trodde aldrig att jag skulle stå här inför det faktum att simhallen i Sösdala ska läggas ner, trots över 2 700 proteströster. Ni gör det i vetskap om att den renovering som behövs har påtalats av entreprenören i många år och i vetskap om att ni lägger ner en simklubb som funnits i över 50 år, sa Sösdalabon Joachim Fors (S) med emfas.

Han påpekade också att det inte bara är skolorna i Sösdala som haft simundervisning i den på grund av uttjänt reningsanläggning redan stängda simhallen. Även särskolan i Hässleholm har förlagt sin simundervisning till Sösdala.

– Den som lär sig simma har svårare att drunkna, sa Joachim Fors.

Då fick han skarpt mothugg av John Bruun (L).

– Att ge bland andra mig skulden för att vilja ta livet av Sösdalaborna är lite magstarkt, sa han.

Han lovade dock att fundera på en renovering om Fors kunde garantera att kostnaden stannar på 22 miljoner kronor.

– Jag har hört siffror på 70-80 miljoner. Dessutom säger folk som är kunniga i bygg att efter 50 år är betongen i en bassäng uppfrätt av klor, sa han.

Joachim Fors ville lita på tjänstemännen som tagit fram kalkylen.

– Annars vet inte ni heller vad ni beslutar om, sa han.

Benny Petersson (S) hävdade att kostnaden kunde stanna på hälften. Han undrade också om bara halva taket på byggnaden, som även inrymmer sporthall, ska renoveras om simhallen stängs.

Karin Axelsson (M) gillade de rödgrönas förslag om höjd ersättning för dem som arbetar inom daglig verksamhet. Foto: Lotta Persson

De rödgröna försvarade sitt förslag att höja skatten med 45 öre – cirka 135 kronor per månad för den som tjänar 30 000 kronor – för att få pengar till att bland annat rädda simhallen.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) förklarade att han respekterade de rödgrönas och Centerpartiets invändningar, men inte såg någon annan utväg än en stängning.

– Det är klart att det är ett tungt beslut. I beloppet på 20-25 miljoner ingår inte ventilationen. Den beräknas hålla något år till, sedan kommer den kostnaden också, sa han.

Han påpekade att driftskostnaden för simhallen inte heller fanns med i de rödgrönas budget.

Benny Petersson medgav detta.

– Vi kan säkert omfördela, sa han.

SD ville lägga tio miljoner kronor mindre på socialnämnden, pengar som enligt partiets företrädare skulle sparas in genom att kommunen tar emot färre nyanlända. Men Lena Wallentheim gick till motangrepp.

– Socialnämnden går 13,9 miljoner back idag. Ni vill värna om de som redan är här. Nu ska det inte placeras fler här, hur ska ni då finansiera det här?

Johan Hammarqvist (C ), som också ville rädda simhallen, tyckte att det blev för mycket ältande av vem som sagt vad och när.

– Det hjälper inte, sa han.

Kenny Hansson (M) inledde sitt ordförandeskap i den sammanslagna miljö- och stadsbyggnadsnämnden med att få igenom en sammanslagning av tjänsterna som kommunekolog och miljöstrateg, vilket sparar cirka 600 000 kronor. Foto: Lotta Persson

Han försökte avkräva SD:s företrädare besked om vilken budget de skulle rösta på och vilken de sedan tänkte stå för.

– Ni har redan i förväg i media lovat att rösta på restalliansens budget. Om ni sedan inte följer den faller den innan bläcket torkar, sa han och syftade på SD:s vilja att rädda Vanneberga skola och Magnarp.

Hanna Nilsson pressades av Lena Wallentheim (S) angående om hon menade att rösta på alliansens budget.

– Om inte vår budget går igenom röstar vi på alliansens eftersom den är näst bäst. Er budget är ett luftslott. Du ska vara glad om inte Lyxfällan ringer, sa Hanna Nilsson.

Johan Hammarqvist uppmanade alla att hålla sig till det som ryms inom den kommunala kompetensen och inte exempelvis invandringspolitik på riksnivå. Fullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) bad också flera gånger ledamöterna att hålla sig till budgetdebatten.

Björn Widmark påminde om att inte heller ett nytt badhus i Hässleholm fanns med i budgetarna. FV har däremot avsatt pengar för att renovera Qpoolens simhall.

Daglig verksamhets aktivitetsersättning är idag så låg att den som köper sig en lunch under arbetsdagen går back. Det gick alliansen med på att förändra efter förslag från de rödgröna och C.

– Vi tycker att det är ett mycket bra förslag, sa omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M).

Kostnaden för en höjning med två kronor per dag blir 150 000 kronor per år.

Kenny Hansson (M), nyvald ordförande för den nybildade miljö- och stadsbyggnadsnämnden, fick igenom ett tilläggsyrkande om att dra ned en tjänst genom att slå samman tjänsterna som kommunekolog och miljöstrateg. Han fick beröm för det av SD medan de rödgröna reserverade sig mot beslutet.

Kenny Hansson fick också försvara neddragningen av tjänsterna som arbetar med ovårdade fastigheter.

– Det kommer att fortsätta med annan personal, förklarade han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-11-09 Stängning av Vanneberga skola Personalneddragning på 20.5 miljoner

2018-11-12 Sparförslagen räcker inte – risk för skattehöjning på sikt

2018-12-03 Vill höja skatten och renovera simhallen i Sösdala

2018-12-05 Centern lägger sitt första egna budgetförslag

2018-12-05 SD vill satsa på omsorgen

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se