torsjö live

Centern lägger sitt första egna budgetförslag

Centern lägger sitt första egna budgetförslag

Centerns Johan Hammarqvist (t v) och Arne Persson presenterar ett historiskt budgetförslag.
Foto: Gert Jacobsson

 

– Vi vill se att hela kommunen har möjlighet att utvecklas, säger centerns Johan Hammarqvist när han, tillsammans med Arne Persson, presenterar partiets budgetförslag.

Just därför motsätter man sig nedläggning av Vanneberga skola liksom simhallen i Sösdala. I stället vill man satsa pengar på att renovera båda dessa objekt.

Centern var länge med i förhandlingarna om en gemensam budget med S, V och MP, men valde i slutändan att lägga ett eget förslag, bland annat beroende på att man inte ville höja kommunalskatten. Därmed är det totalt fem olika budgetförslag som ska behandlas vid torsdagens budgetmöte med kommunfullmäktige.

– Vi kommer att rösta på vårt eget förslag, inget annat, säger Johan Hammarqvist.

Ett förslag som är partiets första egna. Tidigare år har man valt att samarbeta, antingen med de borgerliga eller med de rödgröna, om ett gemensamt budgetförslag.

Centern föreslår alltså oförändrad skatt. I stället menar man att det finns besparingar att göra i verksamheterna.

– Kommunen har egentligen en bra ekonomisk grund, med en stark soliditet, att stå på, framhåller Arne Persson och får medhåll av Johan Hammarqvist.

– Problemet är att utgifterna rusat iväg i förhållande till skatteintäkterna.

På sikt vill därför centern ändra synsättet på budgetbehandlingen. I stället för att bara använda osthyveln måste man ta till större grepp.

– Vi vill använda oss av en nollbas-budgetering, säger Johan Hammarqvist.

– Det innebär att vi hela tiden börjar från noll och sedan analyserar alla kostnader och alla behov. Vi måste helt enkelt nagelfara varenda del.

Bland de konkreta förslagen i centerns budget finns, liksom hos de rödgröna, satsningar på såväl Vanneberga skola som simhallen i Sösdala. Dessutom vill man förskottera ett hyresbidrag till Hässleholms Tennisklubb för en ny hall. Förutom tennis, ska den nya hallen kunna inrymma såväl badminton som gymnastik och fri idrott.

Centerns budgetförslag har, förutom skattesatsen, många likheter med de rödgrönas. Så vill t ex även centern höja aktivitetsersättningen med daglig verksamhet med två kronor. En höjning som ska ske årligen under hela budgetperioden. Dessutom vill man utreda förutsättningarna för att kunna bedriva barnomsorg på obekväm tid.

Centern vill också ha en översyn av det totala föreningsstödet för att säkerställa att pojkars och flickors föreningsstöd är jämlikt. Man vill också se över så att allt stöd fördelas rättvist mellan föreningarna.

 

Gert Jacobsson

 

 

 

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se