torsjö live

SD vill satsa på omsorgen

SD vill satsa på omsorgen

Oförändrad kommunalskatt och frysta politikerarvoden under hela mandatperioden är några av huvudpunkterna i Sverigedemokraternas budgetförslag.

En satsning på ökad bemanning på såväl särskilt boende som inom hemtjänsten är andra viktiga inslag, liksom 1,7 miljoner kronor till studiebesök på koncentrationsläger.

– Kanske det kan ta död på myten att vi är ett nazistiskt parti, säger SD:s kommunalråd Hanna Nilsson.

Sverigedemokraterna vill också satsa 2 miljoner på projektering av ett nytt badhus i Hässleholm med byggstart 2021. En avveckling av Trädhuset i kommunal regi finns också, liksom tidigare, med i förslaget. Något som skulle spara 700 000 kronor. I stället vill SD satsa 400 000 på Summercamp för skollediga barn och ungdomar men också sommarverksamhet på Djupadals Barntrafikskola. Magnarpskolonin vill man också behålla, men föreslår att det bildas en kommunal stiftelse som övertar och driver kolonin, alternativt att sälja hela anläggningen till HIBAB som då också får driva verksamheten vidare.

Hanna Nilsson (SD), vill satsa på fler anställda inom omsorgen. Studieresor till koncentrationslägren finns också med i SD:s budgetförslag.
Foto: Lotta Persson

Barn- och utbildningsnämnden får ett extra tillskott på 10 miljoner, jämfört med de rödgrönas 36 miljoner, men här menar Hanna Nilsson att det finns utrymme för effektiviseringar.

– Kostnaden per elev är mycket hög i Hässleholm, jämfört med många andra kommuner, så här finns mycket att göra, säger hon.

Även nyttjandet av lokaler kan effektiviseras och därmed spara pengar, menar SD.

Att satsa på studieresor till koncentrationsläger är inget nytt för Sverigedemokraterna.

– Vi har haft det med i alla tidigare budgetförslag också. Vi tycker det är viktigt att våra ungdomar får en insikt i historian. Det finns väldigt få överlevande från koncentrationslägren som fortfarande är i livet och därför tycker vi det är viktigt att få ta del av vad som hänt genom att besöka de koncentrationsläger som finns kvar.

I SD:s budget finns också generella neddragningar på kostnaderna för invandring.

– Självklart ska vi på bästa sätt ta hand om de som redan finns här men vårt mål är att stoppa fortsatt invandring och då kan vi spara mycket pengar.

När det gäller skolan vill SD för övrigt satsa 2 miljoner kronor på att förbättra maten. SD vill också behålla, och renovera, Vanneberga skola.

Äldreomsorgen är en viktig punkt i budgetförslaget. Här vill man satsa totalt 7,5 miljoner på ökad bemanning inom särskilt boende och hemtjänsten.

– Och den satsningen ska inte göras på chefstjänster som ska jobba med schemaläggning. Vi vill att alla pengarna ska gå till fler människor i verksamheten.

Inom omsorgen vill man också anslå 2 miljoner för att förbättra maten. Dessutom vill man att omsorgsnämnden får i uppdrag av kommunfullmäktige att återgå till varm mat.

– Den kylda maten ska bara vara ett valbart alternativ, säger Hanna Nilsson.

En förlängning av stadstrafikens busslinje 2 till Finja finns också med i SD:s budgetförslag. SD är också enda parti som föreslår bidrag till Frida Kvinnojour som föreslås få 250 000 kronor.

 

Gert Jacobsson

 

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se