Gruppen-3a-328x120

”Skandal om badet i Sösdala läggs ner”

”Skandal om badet i Sösdala läggs ner”

2 730 namnunderskrifter i protest mot nedläggningshotet av Sösdalabadet överlämnas på onsdag till kommunledningen.

– Det är en skandal och ett stort resursslöseri om badet läggs ner, tycker namninsamlande Sösdala simsällskap med ordförande Camilla ”Millan” Persson i spetsen.

S, V och MP ger de protesterande sitt stöd. I den just presenterade rödgröna budgetförslaget avsätts 22,5 miljoner för renovering av badet och fastigheten som rymmer sim-och gymnastikhallen. Att alliansen i sitt förslag har avsatt 0 kronor påpekas och ifrågasätts tydligt.
– Vi måste våga satsa på att det ska finnas ett utbud av service också på landsbygden och i småorterna – hur ska vi annars få folk att vilja flytta dit, säger oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).
Hon menar att de 22,5 budgetmiljonerna är en rimlig kostnad för att simverksamheten ska kunna leva vidare i Sösdala.

Millan Persson håller med och tar upp att införandet av tågstopp i Sösdala nu börjat visa sig i form av att det flyttat in många som känt att Sösdala är en bra plats att bo på.
– Det finns inga tomma hus eller lediga lägenheter längre och det byggs ut här nu, vilket är ett gott tecken, menar Millan Persson.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Skandal om simhallen i Sösdala läggs ner, säger Camilla ”Millan” Persson.
Foto: Privat

Goda fritidsmöjligheter och service bidrar i hög grad till val av boplats och förutsättningarna behöver bestå. Simverksamheten och badet är viktiga för upplevelsen av Sösdala, hävdar Millan Persson. Hon ser en rad ytterligare skäl för att just simverksamheten i Sösdala ska få leva kvar.
– Simhallen finns redan på plats och med övrig idrottsverksamhet i huset är det en viktig social samlingspunkt i Sösdala. Fönster- och takbyte måste ändå till – om inte hela huset ska rivas, resonerar hon.

Nu efterlyser simsällskapet att det tas fram kalkyler för renoveringsarbetet som är realistiska och att det görs ordentliga konsekvensanalyser innan det tas några beslut om Sösdalabadet.
– De åtgärder och siffror som har presenterats har innehållit flera felaktigheter – som påståendet att taket läckt – men det var för att någon medvetet hade skadat takpappen med en kniv. Det är fixat nu och kanske kan fönster- och takbytet ändå vänta något år, menar Millan.
– Vi förstår att det kommer att kosta en hel del att renovera, men vad kommer det att kosta att inte renovera.
Det menar hon är den viktigaste frågan som Sösdala simsällskap ber att politikerna söker svar på innan beslut om simhallens framtid tas.

Att hotet om nedläggning har skapat en rejäl oro och missmod i byn och också bland både ledare och klubbmedlemmar är ett faktum, anser Millan Persson.
– Det är inte bra att det har skrivits och pratas som om det redan är beslutat.
Dessutom menar hon och simsällskapet att det finns mycket mer som kan göras för att lokalerna och verksamheten ska användas bättre och därmed ge mer tillbaka.
– Det dåliga underhållet, de snåla öppettiderna och begränsningarna i antal badande, på grund av kapacitetsbristerna i reningsanläggningen, är alla viktiga negativa faktorer – men som det relativt enkelt skulle kunna gå att göra mycket åt, menar Millan Persson.

Under namninsamlingen har det också ofta framkommit att Sösdalaborna gärna skulle använda sitt bad mer om bara öppethållandet var bättre.
– Det är inte 1968 nu. Vi måste anpassa öppettiderna så att det gynnar besök, säger Millan Persson.

När stängningshotet kom inbjöd simsällskapet en handfull av kommunens ledande politiker som nu har varit ute på plats. Först ut var socialdemokraterna Lena Wallentheim och Joachim Forss. De hade med sig fritidsnämndens Connie Asterman. Sedan var det alliansens tur. Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD) och Hanna Nilsson(SD).
– De var alla vänliga och inte alls otrevliga, men alliansen verkade redan ha bestämt sig, säger Camilla Persson som ändå inte har gett upp att rädda badet kvar i Sösdala.

Till sitt stöd har simsällskapet i Sösdala också styrelsen i Skånes simförbund.
En simhalls vara eller icke vara är mer än ett ekonomiskt beslut, slår de fast i en skrivelse med argument för betydelsen av simklubbsverksamhet i ett samhällsperspektiv. Förutom att ge simkunnighet lyfts bland annat sociala funktioner och tidig ledarskapsträning upp.

På onsdag klockan 11.30 är det dags för ett nytt möte i stadshuset och överlämnandet av namnlistorna. Tre delegater från Sösdala SS har utsetts att överräcka namnlistorna till kommunledningen.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se