Gruppen-3a-328x120

Naturforum planeras på Boketorp vid Hovdala slott

Naturforum planeras på Boketorp vid Hovdala slott

Boketorp ska bli ett naturforum. Foto: Lotta Persson

Ett naturforum ska skapas på Boketorp, en av de få fastigheter som finns kvar i den gamla hantverksbyn Broslätt vid Hovdala slott. Satsningen ska bidra till att bevara en unik kulturmiljö och samtidigt ge en utökad service till vandrare och ökad tillgänglighet för skolor och föreningar.

Enligt ett pressmeddelande planeras en varsam renovering och restaurering av den gula mangårdsbyggnaden. Ladan intill ska rivas, även det varsamt, och återuppföras. Syftet är att utveckla Hovdalaområdet och göra det mer tillgängligt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

En besiktning av husen har gjorts i samverkan med Regionmuséets antikvarie och en del material kommer att återanvändas.

Den nyuppförda ladan ska dock få en bättre grund samt delvis isoleras och få indraget el och vatten som möjliggör publik verksamhet i byggnaden och att allmänheten kan få tillträde till den. Meningen är att vandrare och andra besökare ska få tillgång till toalett och möjlighet att fylla sin vattenflaska dygnet runt.

Projektet är en samverkan mellan fastighetsägaren, det kommunala bolaget HIBAB, kulturförvaltningen, Hovdala slott, Regionmuséet och Göingebygdens Biologiska Förening. Bidrag till finansieringen söks nu från både från EU:s landsbygdsprogram och Länsstyrelsen.

– Vi har under lång tid sökt en verksamhet till Boketorp som kan bidra till att husen kan räddas för eftervärlden och att byggnaderna får tillsyn och skötsel, säger Hibabs vd Kent Johannesson i ett pressmeddelande.

De två ledande projektdeltagarna Hovdala slott och Göingebygdens biologiska förening planerar tillsammans att skapa ett Naturforum Hässleholm; en naturutställning som de menar

kan bli ett lättillgängligt forum som lockar kommuninvånare och andra besökare att lära mer om och öka förståelsen för värdefulla naturområden och hotade växt- och djurarter inom kommunen.

– En ökad kunskap och förståelse är nödvändig för att kunna arbeta vidare med till exempel bevarandeåtgärder i känsliga områden och det är viktigt att skapa insikt om att ansvaret för miljön delas av oss alla, säger Thomas Johnsson, Göingebygdens Biologiska Förening, i pressmeddelandet.

Hovdalas slottschef Jens Olsson är också entusiastisk.

– Hela satsningen på Boketorp är något vi önskat och eftersträvat i många år här på slottet. Boketorp utgör en bärande del av Hovdala slotts historia. Satsningen innebär ett långsiktigt skydd för kulturmiljön vid Boketorp och förståelsen för slottets historia. Projektet möjliggör också att vi kan utveckla viktiga delar av vår verksamhet vid slottet och inom Hovdalaområdet, menar han.

Även byggnadernas historia är tänkt att tillgängliggöras för allmänheten på ett tydligare sätt – både i utställningsform och genom att utveckla de guidningar som erbjuds via Hovdala slott.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se