Gruppen-3a-328x120

En renovering av Sösdala simhall oförsvarbar

En renovering av Sösdala simhall oförsvarbar

INSÄNDARE. Att minska en kommunal service är alltid tråkigt och det är mycket trevligare att vara den som ger än den som tar. Men, med det sagt så måste någon vara den som drar i handbromsen och säger nej, när det är befogat. Så är det med Sösdala simhall. Sösdala simhall uppfördes 1968 och är nu 50 år gammalt och uttjänt. Därför krävs det en väldigt omfattande renovering om den skall gå att öppna igen. Lägger man till att den används väldigt lite, så är det inte försvarbart att renovera och driftsätta hallen igen. Tyvärr. Vi får helt enkelt vara nöjda med att vi kunnat ha så många simhallar i kommunen som vi haft de senaste 50 åren. Något som är unikt för en kommun i vår storlek.

Hur mycket kostar det då att renovera Sösdala simhall? I första skedet beräknas renoveringen kosta ca. 22,5 miljoner kronor. Då har man inte räknat med något byte av ventilation och undertak, eftersom detta beräknas hålla ytterligare något år. Dessutom varnar man för att byggnadens stomme och konstruktiva status inte har analyserats. Det betyder att risken finns att byggnadens betong, och framförallt armering har påverkats av kloret i anläggningen och kan, i värsta fall, betyda att stora delar av byggnaden behöver rivas och byggas upp igen. I detta värsta scenario kan renoveringen sluta på upp emot 70 miljoner.

Hur många badar i Sösdala simhall? 2017 hade Sösdala 2794 besök av allmänheten och 2626 skolbad. Totalt 5420 besök, plus 712 föreningstimmar. Detta kan man jämföra med Tyrs Hov i Tyringe, som totalt hade 23264 besök och 829 föreningstimmar. Ser man till anläggningarnas intäkter så fick Sösdala in 54,000:- på badavgifter och 33,000:- på hyra av simhallen. Detta kan jämföras med Tyrs Hov som fick in 544,890:- i badavgifter och hyra på 101,135:- Sätter man dessa intäkter i förhållande till driftskostnaderna, så innebär det att kommunen för Sösdala simhall subventionerar varje allmänhetens bad med 750:- Motsvarande subvention för Tyringe simhall är 200:-

Konsekvenserna av en stängning, för skolans del, blir att man får transportera elever med buss till annan simhall. Kostnaden för detta beräknas till 30,000:-/termin. För simklubben, som idag hyr anläggningen i 17 timmar/vecka, innebär det troligen en nedläggning och de aktiva får hänvisas till annan förening. Det kan även tilläggas att det finns medlemmar som bor i Höör, Hörby, Eslöv etc. så alla medlemmar bor inte i Sösdala. För allmänheten blir det inga större konsekvenser eftersom det är så få som badar. För fastighetens del behöver det utredas om hallen kan användas till annan aktivitet som styrketräning eller aerobics, eller om skicket är för dåligt, rivas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I ett läge när kommunen gör av med mer pengar än den får in och vi har stora besparingskrav de närmaste åren, så är det inte försvarbart att lägga så mycket av skattebetalarnas pengar på en simhall med så låg beläggning.

Joakim Karlsson (M)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se