torsjö live

Legionellavärden fortfarande för höga i Bjärnumsbadet

Legionellavärden fortfarande för höga i Bjärnumsbadet

Badet i Bjärnum förblir stängt. Åtminstone fram till den 21 december. Beslutet togs av fritidschefen i samråd med miljökontoret efter att nya Legionellaprover visat fortsatt bakterieförekomst. Trots ombyggnad av vattensystemet och hetvattenspolningar finns Legionellabakterier kvar i förhöjd nivå vid vissa tappställen.

Regimen med daglig hetvattenspolning av ledningarna nattetid får nu fortsätta ett tag till. Förhoppningen är att detta ska visa sig vara nog. I onsdags togs nya Legionellaprover och om den sjunkande bakterietrenden fortsätter kanske badet kan öppnas upp strax före julhelgen. Den 21 december är ny målbild.

Trots ombyggnad av vattensystemet och aktiva insatser för att bekämpa Legionellabakterier i duschar och vid tappställen i Bjärnums simhall är arbetet alltså inte ännu helt i mål.

Radikalt bättre värden – men inte tillräckligt bra

– Vi ser ändå att värdena har blivit radikalt bättre; både i spolade och ospolade prov, berättar miljöinspektör Annika Sandberg på kommunens miljökontor.

Hon är den miljöinspektör som har den största erfarenheten av arbete med Legionellakontroller för miljökontorets räkning.

– Men det är inte vi som stänger eller öppnar bad – det är fritidskontoret som har ansvar att ta beslut; men vi kan fungera som konsult, förtydligar Annika Sandberg.

Att det ändå blev miljökontorets inspektör som avgjorde bekräftar fritidschef Henrik Samevik. Hade han ensam fattat beslutet hade han öppnat Bjärnumsbadet i måndags.

– Värdena på de senaste proven tyckte jag kunde motivera att vi öppnade, men miljöinspektören tyckte annat och jag valde att följa henne, säger Henrik Samevik.

Att värden fluktuerat på lite oväntat sätt på några av mätpunkterna skapade tillräckligt med frågetecken för att välja ta det säkra före det osäkra, kände också badmästare Eva-Lotta Gustavsson.

– Jag hade inte heller varit bekväm med att öppna, säger hon.

Henrik Samevik ser att det är svårt att ta beslut just för att det inte finns några tydligt utfärdade gränsvärden att luta sig emot.

– Provsvaret var av den karaktären att vi var tvungna att hämta in den kompetensen från miljö. Med tanke på att det har varit allmänt svajigt i Bjärnum även efter de åtgärder som gjorts så var vi inte riktigt tillfreds med att öppna utan att få miljös stöd. Hade det funnits gränsvärden hade beslutet varit mycket enklare.

Varför ges det inte någon information på badets hemsida om Legionellaläget?

-Det får jag återkomma om; det har det gjort tidigare och det ska stå – så det får jag be om ursäkt för, svarar badmästare Eva-Lotta Gustafsson.

Varken fritidskontorets chef eller tekniska kontoret; som är de som rent fysiskt tar vattenproverna och har ansvarat för tekniska åtgärder för att komma till rätta med Legionella, har gått att nå för mer kommentarer eller faktabesked om jobbet med själva vattensystemet.

Drog tillbaka överklagande

Miljöinspektör Annika Sandberg ger däremot svar som visar att den prövning av miljökontorets föreläggande till tekniska kontoret; som avdelningschef Tobias Oscarsson på tekniska förvaltningen bett länstyrelsen om, aldrig kom till stånd.

Tekniska förvaltningen drog tillbaka överklagandet strax efter att det visat sig att det åter uppmätts förhöjda Legionellavärden också efter det att vattensystemet byggts om.

– När värdet på de nya proverna var över aktionsgränsen insåg de själva att det fanns problem och drog tillbaka sin överklagan, säger Annika Sandberg.

En diskussion mellan tekniska och miljötillsynen om vilka krav och vilka Legionellavärden som ska leda till vad uppstod på grund av att det inte finns helt tydliga krav, utan enbart riktlinjer och så kallade aktionsvärden – som hanteras lite olika.

Hade du sett att det varit bra att en prövning av ert föreläggande gjordes; för att få lite mer klarhet om miljökontorets tolkningar kring att motverka Legionella?

– Ja, det hade varit intressant, men nu blev det inte så, konstaterar Annika Sandberg.

Kravet miljökontoret hade i Bjärnumsfallet var att tekniska skulle koppla in en oberoende expertkonsult för åtgärderna i vattensystemet. Men tekniskas invändningar berörde också själva grundfrågan om vilka Legionellavärden som ska leda till åtgärdskrav.

– De tyckte inte att Legionellavärdet var tillräckligt högt, säger Annika Sandberg.

De provtagningsuppgifter från Bjärnumsbadet miljöinspektör Annika Sandberg nu sänder Frilagt visar på en tydlig nedgång av så kallade cfu-värden – vilket är den måttenhet för Legionella som används.

Annika Sandberg återvänder också flera gånger till det faktum att det inte finns helt tydliga riktlinjer och värden att gå på vid beslut.

– Det finns inga riktvärden för Legionella, men WHO har aktionsvärden och dem följer vi, säger hon.

När fritidskontoret kan välja att öppna Bjärnumsbadet igen, eller vid vilken nivå miljökontoret kan ge grönt ljus för öppning, det kan och vill miljöinspektören inte ge mer svar på för närvarande.

– Det är en bedömning av helheten som får göras från fall till fall, säger Annika Sandberg.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se