torsjö live vers2

Legionellavärden fortfarande för höga i Bjärnumsbadet

Badet i Bjärnum förblir stängt. Åtminstone fram till den 21 december. Beslutet togs av fritidschefen i samråd med miljökontoret efter att nya Legionellaprover visat fortsatt bakterieförekomst. Trots ombyggnad av vattensystemet och hetvattenspolningar finns Legionellabakterier kvar i förhöjd nivå vid vissa tappställen. Regimen med daglig hetvattenspolning av ledningarna nattetid får nu fortsätta ett tag till. Förhoppningen […]

En renovering av Sösdala simhall oförsvarbar

INSÄNDARE. Att minska en kommunal service är alltid tråkigt och det är mycket trevligare att vara den som ger än den som tar. Men, med det sagt så måste någon vara den som drar i handbromsen och säger nej, när det är befogat. Så är det med Sösdala simhall. Sösdala simhall uppfördes 1968 och är […]