Gruppen-3a-328x120

Stängning av Vanneberga skola Personalneddragning på 20,5 miljoner

Stängning av Vanneberga skola Personalneddragning på 20,5 miljoner

Vanneberga skola stängs inför höstterminen 2019, enligt den styrande alliansens budgetförslag. Foto: Berit Önell

20,5 miljoner kronor sparas på neddragning av kommunal personal de närmaste tre åren. Vanneberga skola stängs inför höstterminen 2019 och Sösdala simhall redan vid årsskiftet. Magnarpskolonin säljs. Det är några av åtgärderna för att förbättra kommunens ekonomi i den styrande borgerliga alliansens budgetförslag. Men investeringstakten är fortsatt hög, drygt en miljard kronor. Låneskulden beräknas öka med 510 miljoner kronor till totalt 1,37 miljarder kronor. Den största investeringen är fiberetableringen där cirka 182 miljoner kronor till satsas.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna offentliggjorde på fredagen sitt budgetförslag för åren 2019-2021, alltså tre år framåt istället för de brukliga fyra.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

En hel del effektiviseringar och omstruktureringar föreslås. Totalt ska de spara 120 miljoner kronor.

Personalkostnaderna reduceras med 20,5 miljoner, varav 12,25 miljoner från och med år 2019 och ytterligare 8,25 miljoner kronor från och med 2020. Om varje anställd beräknas kosta cirka 500 000 kronor per år får 41 anställda alltså gå.

Kommunledningskontoret ska dra ned på personal med totalt sex miljoner kronor plus tre miljoner för AK-förvaltningen som föreslås inordnas i kommunledningskontoret. Tekniska nämnden ska dra ned på personal med fyra miljoner kronor, men får en ny exploateringsingenjör med hjälp av statsbidraget Byggbonus. Miljönämnden och byggnadsnämnden som föreslås bli en samhällsbyggnadsnämnd åläggs personalreducering på 3,5 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden 2,5 miljoner kronor och socialnämnden 1,5 miljoner kronor.

182 miljoner till föreslås i investering på fiberetableringen. Båda dessa pengar och ett väntat underskott i fiberbudgeten ska täckas med lån. Foto: Urban Önell

Den politiska organisationen föreslås dra ned med totalt 2,4 miljoner kronor från och med 2019. Sänkning av arvodena med fem procent innebär en neddragning på 0,6 miljoner kronor.

En stängning av Vanneberga skola beräknas spara 1,2 miljoner kronor 2019 och ytterligare 1,1 miljoner 2020. Barn- och utbildningsnämnden föreslås dock få tillskott enligt tidigare plan på 24,9 miljoner kronor. 18,2 miljoner tillskjuts för 2019.

Även omsorgsnämnden får tillskott enligt tidigare plan på totalt 51,4 miljoner kronor, varav 21,7 miljoner för 2019.

Kommunledningskontoret får ett tillskott på 120 000 kronor till ett nytt systemstöd för friskvårdsersättning.

Men fiberutbyggnadsprojektets underskott i driftsbudgeten på totalt 13,1 miljoner finansieras med lån.

En försäljning av Magnarpskolonin sparar 140 000 kronor 2020 och lika mycket 2021 enligt förslaget till specifikation för finansförvaltning. Där återfinns också förslaget till stängning av Sösdala simhall med en besparing på 1,5 miljoner vart och ett av de tre åren.

En stor del av investeringsbudgeten rör fastighetsprojekt, totalt 425 miljoner kronor. Bland annat budgeteras det för tre nya förskolor i Hässleholm, ny gymnastikhall vid Grönängsskolan, ombyggnad av Röinge gamla skola, ombyggnad av ventilationssystem på Jacobsskolan och Hässleholms tekniska skola, ny brandstation i Sösdala samt ny vagnhall och renovering av brandstationen i Bjärnum.

161 miljoner kronor avsätts till exploateringsverksamhet. Bland annat föreslås nya bostadsområden på Björklunda och i Paradiset, ett nytt industriområde vid Belevägen och Krossvägen och nya bostadsområden i Tyringe och på Skjutbanevägen i Hässleholm.

Totalt 104 miljoner kronor satsas på IT-projekt under de tre åren.

Agneta Olsson Enochsson (L). Foto: Urban Önell
Robin Gustavsson (KD). Foto: Berit Önell
Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

– Kommunens ekonomi står inför stora utmaningar och vi behöver ta ett krafttag för att vända trenden. Politiken måste visa vägen och vi minskar därför arvoden och antalet förtroendevalda, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) i ett pressmeddelande.

Robin Gustavsson (KD) beskriver förslaget som ansvarsfullt, men ändå med en stor investeringssatsning för nödvändiga underhåll och byggnationer.

– Vi behöver jobba tillsammans för Hässleholms kommun både idag och i framtiden – med vår budget vill vi ta vårt politiska ansvar för detta. Tillsammans med våra kunniga förvaltningar och tjänstemän, som redan inlett ett viktigt förändringsarbete, ska vi hitta nya vägar och blicka framåt med en positiv framtidstro för vår kommun, säger Agneta Olsson Enochsson (L).

Årets resultat budgeteras till 14,7 miljoner kronor för 2019, 8,7 miljoner för 2020 och 8,6 miljoner för 2021.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-10-03 Dystra siffror i budgetunderlag för 2019-2022

2018-10-04 ”Det här går inte” Tjänstemännen kräver att politikerna tar tag i ekonomin

2018-10-31 Bantad kommunal organisation kan spara pengar redan från 1 januari

2018-11-01 Rödgröna vill veta konsekvenserna av ny organisation

2018-11-01 Politikernas arvoden sänks

2018-11-06 Remissvar om ny kommunorganisation senast på måndag

2018-11-08 Ingen tid för uppskov

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se