Gruppen-3a-328x120

Rödgröna vill veta konsekvenserna av ny organisation

Rödgröna vill veta konsekvenserna av ny organisation

Konsekvenserna av förslaget till minskad kommunal organisation är oklara. Det finns varken uppgift om hur stor neddragning det kan bli på personal eller hur mycket förändringen ska spara, trots att den till största del föreslås träda i kraft redan vid årsskiftet.

– Vi kan inte se det i handlingarna och fick inget svar på mötet, säger kommunalrådet Lena Wallentheim (S).

De rödgröna deltog därför inte i onsdagens beslut i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) förklarar att han vill återkomma till storleken på besparingen i budgetberedningen och att det som är bestämt enbart är att kommundirektör Bengt-Arne Persson ska ta fram underlag med konsekvensbeskrivning inför beslutet.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

Lena Wallentheim tycker att handlingarna i ärendet kom ”lite i grevens tid”, några dagar efter att kallelsen till sammanträdet skickats ut.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det handlade visserligen om att ge Bengt-Arne Persson i uppdrag att ta fram förutsättningarna och personligen kan jag mycket väl tänka mig att vi kan komma fram till en samsyn. Men som politiker vill jag veta konsekvenserna innan jag fattar beslut. Det verkar hemskt bråttom här, säger hon.

Hon konstaterar att förslaget gäller både besparingar på den politiska organisationen och på tjänstemannasidan.

– Förändringen av antalet politiker är lättare att räkna ut. Jag frågade hur de resonerat om tjänstemännen, det tycker jag är ytterst rimligt, men de säger bara att vi kommer att få se när det läggs in i budgeten. Men när det gäller en så stor förändring måste vi se vad det ger. Vi kan väl inte räkna med att det blir något under första delen av 2019. Personalen har ju uppsägningstider också. Annars är det jättebra om vi kan spara, säger Lena Wallentheim.

Ett av frågetecknen anser hon är förslaget att slå samman miljökontoret och stadsbyggnadskontoret.

– Vad innebär det utifrån att de följer två olika lagstiftningar och vad kan effektiviseras? Måste funktionerna ändå vara kvar? Miljökontoret har ett tillsynsansvar, hur ska det lösas? Det finns andra kommuner som löst det så här, men hur ska det organiseras? Till syvende och sist är det medborgarna som ska få tjänster från kommunen och det ska fungera, säger hon.

Bengt-Arne Persson fick också i uppdrag att påbörja rekrytering av chefer till de nya förvaltningarna. De sökande får veta att tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

S och C deltog inte i beslutet. MP och V hade samma uppfattning, men har efter valet enbart ersättare i kommunstyrelsen och därmed inte rätt att delta i besluten såvida ersättarna inte ersätter någon som är frånvarande.

Lena Wallentheim säger att hon kommer att ta ställning när hon sett alla underlag: riskanalys, konsekvensbeskrivning, ekonomiska förutsättningar och protokoll från facklig samverkan.

– Bengt-Arne Persson ska ta fram allt vi efterfrågat. Det är ganska mycket han ska hinna ta fram, säger hon.

Målsättningen är att kommunfullmäktige ska fatta beslut den 26 november.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

– För det fall vi hinner, säger Lars Johnsson.

Kommunstyrelsen behöver då behandla frågan på nytt den 19 november.

– Vi behöver i alla fall besluta om den politiska organisationen nu för vid nästa kommunfullmäktige, den 6 december ska valen göras och reglementena för nämnderna beslutas, förklarar Lars Johnsson.

Den 6 december ska kommunfullmäktige också besluta om budgeten. För säkerhets skull är den 17 december reservdag.

Lars Johnsson bekräftar att tanken med den bantade kommunala organisationen är att spara både på kostnaderna för politiken och förvaltningarna. Förvaltningarna ska minska i antal och omfång. Det kan innebära uppsägning av personal, men också effektivare förvaltning.

– Det är tanken, men hur det ska se ut är inte klart. Bengt-Arne Persson tar fram underlag med konsekvensbeskrivning och ekonomiska förutsättningar. Sedan får verksamheterna ha synpunkter, säger Lars Johnsson.

Han håller inte med om att kommunstyrelsen borde ha fått mer information.

– Jag kunde ha gett ett underhandsuppdrag direkt till Bengt-Arne Persson, men initierade det i kommunstyrelsen först för att det skulle bli tydligare. Vi vet att vi förmodligen har en majoritet bakom oss, säger han.

Han tror inte att det blir några problem att samordna byggnadsnämnd och miljönämnd till en samhällsbyggnadsnämnd.

– Så länge det inte gäller mark- och exploateringsavdelningen ska det gå bra. Jag har talat med kommunjuristerna. En del andra kommuner har myndighetsutskott. Vi får höra vad de säger, de kan ju dyka upp synpunkter i remisserna.

Att påbörja rekrytering av personal ser han som nödvändigt för att vinna tid.

– Vi tänker oss en samhällsbyggnadsförvaltning och en kultur- och fritidsförvaltning och jobbar mot det målet. Om det inte skulle bli något beslut om det får vi avbryta rekryteringen, säger Lars Johnsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se