torsjö live

Katastrofal nyckelhantering och underbemanning bakom medicinstölder

Katastrofal nyckelhantering och underbemanning bakom medicinstölder

Kontrollräkning av narkotikaklassad medicin har prioriterats bort. Rutiner om signering vid hantering av nycklar till medicinskåp har inte följts. Det konstaterar omsorgsförvaltningen i sin utredning av den senaste medicinstölden på ett av kommunens äldreboenden, på Solgården i Hästveda.

– Här behövs en ordentlig uppskärpning och att personalen genast följer de rutiner som finns. Enhetschefen bör fundera över eventuella disciplinära åtgärder för personal som framöver inte följer gällande rutiner, skriver verksamhetsutvecklare Camilla Lindvall i lex Sarah-utredningen.

På sikt bedöms lösningen vara medicinskåp med loggar och digital signering.

Frilagt har tidigare skrivit om stölderna och om ledningens arbete att bredsatsa på att snabbt ge samtliga boenden medicinskåp med digital inloggning för att försöka komma tillrätta med stölderna. Samtidigt kan själva medicinhanteringen underlättas och säkras.

Svårt att spåra

Nyckelsituationen beskrivs i lex Sarah-rapporten som katastrofal. Eftersom signeringslistorna inte är kompletta är det svårt att spåra vem som öppnat medicinskåpet och när.

Maria Elfblad, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden, är självkritisk när det gäller uppföljning av brister i nyckelhanteringen.

– Vi har säkert gjort alldeles för lite. Både jag och cheferna på våra boenden kunde ha gjort mycket mer, men vi måste ha en verksamhet där våra anställda respekterar och följer våra rutiner. Med införandet av de digitala lösningarna gör vi det nu lätt att göra rätt, säger Maria Elfblad.

Sjuksköterskornas låga bemanning under sommaren har gjort att de inte hinner med alla arbetsuppgifter. De har, med sina enhetschefers vetskap, prioriterat bort den månatliga kontrollräkningen av narkotiska tabletter.

Dessutom har Solgården under en längre tid haft vakanser. Istället för två sjuksköterskor på heltid har det varit 0,8. Under de omständigheterna har sjuksköterskan av sin enhetschef uppmanats prioritera sitt arbete efter det skriftliga prioriteringsstöd som tillämpas i kommunen. Men kontrollräkning av narkotikaläkemedel finns inte med i den listan, trots att det anses som den enskilt största insatsen för att i dagsläget kunna upptäcka medicinstölder och rutinen ingår i kvalitetssäkringsarbetet.

”Finns viktigare saker”

Stölden av morfinpreparat på Solgården upptäcktes inte heller via kontrollräkning utan av nattpersonal som skulle ge medicin vid behov. Datum för stölden har inte kunnat fastställas, mer än till någon gång mellan den 23 juli och den 1 september. Att bortprioriteringen skett i enlighet med ledningens syn på saken bekräftar Kenneth Persson, som är den ytterst ansvarige chefen för kommunens sjuksköterskor.

– Vi måste ibland prioritera och kontrollräkning av läkemedel får anstå när det finns viktigare saker, menar han

Någon fara för de boendes säkerhet anser han inte har skett.

– Vi har en organisation med resurser som hjälper till där vi har behov för det. Vakanser uppstår trots att vi gör vårt bästa för att inte få det så. Inget problem har uppstått som tyder på att det inte har fungerat på Solgården, säger Kenneth Persson

Han verkar dock uppfatta Lex Sarah-utredningen som kritisk till effekterna av vakanssituationen men är inte beredd att ta emot kritik.

– Jag vill att du skriver att jag är helt oenig med sköterskans beskrivning, tillägger han.

Men av andra svar framgår ändå tydligt att det inträffade visar upp brister som redan lett till reaktioner.

– Konsekvenserna av det som har hänt är att vi skyndar på det som planlagts sedan tidigare, uttrycker sig Kenneth Persson.

Ingen anmälan till IVO

Verksamhetschef Malin Hedström på Solgården ger en lite mer oroad bild av att ha en arbetssituation med en så stor vakans. Hon menar att det har klarats av bra tack vare att den ordinarie sjuksköterskan har varit duktig och erfaren.

– Arbetssituationen bli ju tuff för dem, såklart, säger Malin Hedström.

Hon vill i övrigt inte kommentera eller värdera några fler frågor som rör sköterskebemanningen utan hänvisar till dem som har arbetsgivaransvar för sjuksköterskor.

Enligt lex Sarah-rapporten är stölden på Solgården ett allvarligt missförhållande, men inte så allvarligt att det bör anmälas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Den bedömningen görs utifrån att ingen av de boende har kommit till allvarlig skada.

Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se