torsjö live

Ingen tid för uppskov

Ingen tid för uppskov

Det lär inte beviljas några uppskov för nämnderna att svara på remissen om den nya kommunorganisationen.

– Det är inte möjligt utifrån den tidsplan som nu ligger, säger kanslichef Elisabeth Aidemark.

Kommunalråden Lena Wallentheim (S), till vänster, Hanna Nilsson (SD) och Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

Förslaget gäller bland annat att slå samman byggnadsnämnd och miljönämnd till en gemensam nämnd samt kulturnämnd och fritidsnämnd till en. De berörda fick ut remissen den 2 november och måste svara senast på måndag, den 12 november. Det innebär att extra sammanträden måste hållas på kort varsel för att politikerna ska hinna ta ställning till förändringen. Den 19 november håller kommunstyrelsen nästa sammanträde där frågan behandlas. Kallelsen ska gå ut en vecka i förväg, alltså redan på måndag.

– Då måste vi ha tid, plats och en dagordning. Handlingarna kan eventuellt skickas ut senare, säger Elisabeth Aidemark.

Möjligen skulle kommunstyrelsen kunna hålla ett extra sammanträde någon dag senare, men det riskerar då att komma för nära kommunfullmäktiges sammanträde.

– Nämndsorganisationen vill vi absolut ha klar vid kommunfullmäktige den 26 november. När det gäller förvaltningarna har vi sagt ”om möjligt”, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

De nya nämnderna ska tillträda vid årsskiftet och han vill inte bli sittande med politiker till två nämnder om det bara behövs till en.

– Men det hör ihop. Om konsekvensbeskrivningen visar att det är svårt att slå samman två förvaltningar kan vi inte ha en gemensam nämnd. Vi måste få veta vilka svårigheter som kan uppstå innan vi fattar beslut, säger kommunstyrelsens andra vice ordförande Lena Wallentheim (S).

Hon undrar också hur mycket pengar som ska sparas. Men det kommer hon inte att få veta före måndag.

– Besparingen på nämndsorganisationen är ganska lätt att räkna ut, säger Lars Johnsson.

Han backar nu från det han tidigare sagt om att de ekonomiska förutsättningarna ska preciseras i budgeten.

– Inte exakt, inte i kronor och ören. Förvaltningarna måste få sätta sin nya organisation och sedan får vi se var vi hamnar. Men det kommer att räcka med en nämndsadministration och en ekonomifunktion i varje nämnd, säger han.

Kommunstyrelsens första vice ordförande Hanna Nilsson (SD) säger att det inte kommer att gå att presentera de ekonomiska konsekvenserna innan beslutet fattas.

– Det viktiga är att vi säger att vi ska spara, inte exakt hur mycket, säger hon.

Lena Wallentheim invänder.

– Så brukar man väl inte göra, säger hon.

Lars Johnsson förklarar att nämndernas synpunkter kommer att vara en del av den konsekvensbeskrivning som presenteras vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

– Vi kan inte heller föregripa den, säger han.

Förvaltningen för arbetsmarknad och kompetens och räddningstjänsten ska bli avdelningar under kommunledningskontoret, men får inte svara på remissen. Det beror på att förändringen måste göras på grund av kommande ändringar i kommunallagen.

– Vi är tvingade att anpassa oss. Men vi ska göra så lite åverkan som möjligt för att hålla samman verksamheterna som de är idag, säger Lars Johnsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se