torsjö live vers2

Stort utsläpp av diesel vid Kvantum kunde saneras Rapporter om oljeutsläpp i Finjasjön

Stort utsläpp av diesel vid Kvantum kunde saneras Rapporter om oljeutsläpp i Finjasjön

740 liter diesel kunde sugas upp efter utsläppet från en lastbil vid Kvantum på fredagsmorgonen. Det mesta hade inte kommit längre än till dagvattenbrunnen vid räddningstjänstens utryckningsväg.

Hela 740 liter diesel rann ut, det mesta rätt ner i en dagvattenbrunn, när en lastbil på fredagsmorgonen körde in i en mur och slog sönder sin tank vid Kvantums varuintag i Hässleholm. Föroreningen kunde i värsta fall ha nått Finjasjön via dagvattenledningen, men tack vare ett saneringsarbete som kom snabbt igång och pågick nästan hela dagen togs i princip all diesel upp.

I Finjasjön fanns dock redan en misstänkt oljeförorening som anmäldes till miljökontoret i tisdags. På fredagseftermiddagen låg fortfarande ett tunt oljigt skikt på vattenytan vid Sjörröd. Även i vattensamlingar på strandängarna vid Finjasjö park syntes ett oljeliknande skimmer.

– Det får vi titta på. Det är allvarligt om det är en stor mängd, säger miljöchef Sven-Inge Svensson som inte känner till anmälan om oljan innan Frilagt berättar.

Larmet om olyckan vid Kvantum kom till räddningstjänsten klockan 07.53.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Lastbilen tömde i stort sett hela dieseltanken, berättar Per Friis på räddningstjänsten.

Räddningsstyrkan var snabbt på plats och kunde ta upp 50-60 liter. Sedan tätade brandmännen brunnen för att inte mer diesel skulle rinna ner och lade ut absorberingsmedel på marken. Därefter arbetade räddningstjänsten och Hässleholms vatten parallellt med att ta reda på vart och hur långt dieseln kommit och därefter suga upp den. De samrådde med miljökontorets personal och Hässleholm Miljö som tog emot den uppsamlade diesel- och vattenblandningen.

– Det känns väldigt tillfredsställande att det gick så pass bra. Det skulle ha kunnat bli mycket värre, säger Per Friis.

I stort sett all diesel kunde tas upp via en dagvattenbrunn intill utryckningsvägen nära brandstationen. Hässleholms vattens entreprenör Ohlssons hade två bilar med utrustning för slamsugning på plats.

Men dessförinnan hade länsar för säkerhets skull lagts ut längre söderut, närmare sjön.

– Vi började vid dagvattendammarna vid reningsverket och fortsatte sedan uppåt till Hassellunden där dagvattnet leds ut och till golfbanan där en läns fick vara kvar eftersom en liten mängd diesel nått dit, berättar Thomas Nilsson, va-ingenjör på Hässleholms vatten.

Han förklarar att flera faktorer samverkade till att saneringen gick så bra.

– Vi har nog fångat alltihop. Det har inte regnat och det blev mer fördröjning på grund av att dieseln hamnade i ett stort kulvertsystem. De här rören är så stora att man kan gå raklång i dem. I ett mindre rör hade dieseln flyttat sig fortare, säger han.

Han berättar också att dieseln var så kallad RME, rapsdiesel som är mer miljövänlig.

Hässleholms vatten kommer att ha extra kontroll i helgen, men som det ser ut nu har ingen diesel alls hamnat i dammarna.

Oljehinnan på vattenytan sträckte sig långt ut i sjön på tisdagen.
Miljöchef Sven-Inge Svensson.

Miljöchef Sven-Inge Svensson konstaterar också att faran är över.

– Våra inspektörer har varit där och det känns som att det hanterades bra. 740 liter är en stor mängd, säger han.

Frågan är också hur liknande olyckor kan förhindras i framtiden.

– Betongkanten var så hög att det kunde hända. Vi kommer att kräva att den åtgärdas och det bör finnas någon slags tätning för brunnen, säger Sven-Inge Svensson.

Flera andra misstänkta olje- eller dieselläckage har rapporterats i närheten de senaste dagarna.

Sven-Inge Svensson berättar att en incident inträffade tidigare i veckan på kommunens mark vid Hovdalavägen där förberedelser pågår för ett nytt bostadsområde.

– En bil hade stått och läckt där, men de hade själva grävt upp under den. Vi har provtagit massorna och de är omhändertagna. Det verkar inte ha nått vatten. Troligen är det tillräckligt sanerat, säger han.

En tunn oljehinna täckte vattenytan i Finjasjön på ett stort område vid Sjörröd.

På tisdagen syntes ett oljeskikt på Finjasjöns vattenyta på ett område från stranden och cirka 100 meter ut i sjön vid Sjörröd. Miljökontoret fick en anmälan med bilder.

På fredagen hade en del av oljeskiktet vid Sjörröd blandats med alger.

– Jag har varken sett bilderna eller hört något om detta. Men det händer att olja kommer med dagvattnet ut i sjön. Mest troligt har det då stått någon bil som läckt. Hur allvarligt det är beror på omfattningen. Det är definitivt något vi får titta på, säger Sven-Inge Svensson.

På kommunens nyklippta strandängar nedanför villorna i Finjasjö park finns djupa hjulspår där vatten samlats. Vattnet i en del av dessa och även i strandkanten skimrar i alla regnbågens färger. Det kan bero på att det är järnhaltigt, men här finns också mer sammanhängande och mindre färgglada oljiga hinnor. I ett litet dike växer märkliga fluffiga organismer som liknar den så kallade smutsvattensvampen, en bakterie som trivs i förorenat vatten.

I vattensamlingarna i hjulspåren på strandängen vid Finjasjö Park finns liknande oljiga hinnor.

Om denna eventuella olja har samband med den i Sjörröd, om den kommer från ett läckage från någon maskin i samband med huggningen av strandängen eller något annat är oklart. Ingen anmälan om detta har kommit in till miljökontoret.

– Jag blir dig svaret skyldig, säger Sven-Inge Svensson, men försäkrar att han ska försöka åka ut och titta så snart som möjligt.

Berit Önell

På strandängen finns också ett av allt att döma förorenat dike.
Diket på strandängen är fullt av slemmiga organismer.
Oljeliknande skimmer i många färger kan också bildas av järnbakterier.

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se