Gruppen-3a-328x120

Inte olagligt att kommunen inte fullföljde fiberavtal

Inte olagligt att kommunen inte fullföljde fiberavtal

Hässleholms kommun gjorde inget olagligt genom att inte fullfölja fiberavtalet som Hessleholm Network tecknade med villaföreningen Ljungdala byar. Det säger förvaltningsrätten i sin dom.

Ljungdala byar fick inte rätt mot kommunen om fiberavtalet med Hessleholm Network som kommunen inte fullföljde. Foto: Berit Önell

Enligt avtalet med Hesslehlm Network skulle hela föreningen få fiber till en installationskostnad av 19 000 kronor. Ytterligare tre villaföreningar på Ljungdala hade motsvarande avtal. Kommunen hävdade att avtalen inte var kända vid köpet av bolaget och beslöt därför i våras att de inte skulle gälla. De tecknades bara ett par dagar innan kommunen köpte bolaget.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De 53 villaägarna i Ljungdala byar erbjöds istället att teckna avtal för fiber på samma villkor som andra villor, för 19 000 kronor per fastighet. Styrelseledamoten Tage Steen som överklagade beslutet ansåg att det måste bryta mot avtalslagen att inte fullfölja ett avtal som ingått i kommunens köp av Hessleholm Network.

Han hävdade också att det var omöjligt för kommunen att teckna avtal med varje enskild villaägare utan att komma överens med föreningen eftersom fiberkabeln måste anläggas på samfällighetens mark. Tomrör var redan nedgrävda på föreningens mark, så kommunen behövde alltså inte gräva.

Dessutom har föreningen egna interna ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme samt ett internt gatunät. Tage Steen betonade i sitt överklagande att medlemmarna inte kan jämföras med fristående villor vid kommunala gator där kommunens fiberledningar kan anslutas direkt till fastigheterna.

Men förvaltningsrätten bedömer inte att kommunens beslut strider mot varken avtalslagen eller kommunallagens likställighetsprincip.

-Det ankommer inte på förvaltningsrätten att pröva de civilrättsliga aspekterna av kommunens hantering av ingångna avtal, skriver domstolen.

I fallet prövas enbart det överklagade beslutets laglighet och inte dess lämplighet.

I somras kom dock Ljungdala byar, liksom de andra villaföreningarna, överens med kommunen om ett nytt fiberavtal. Det innebär trots allt att föreningen får äga fibernätet och att kommunen ser den som en företagspart. Kostnaden blev nu mellan 8 000 och 9 000 kronor per hushåll. Hela summan, utom ett eluttag för en dryg tusenlapp, bekostades dock av föreningens fond, som fick betala totalt drygt 450 000 kronor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se