torsjö live

Enighet för att låta Hässleholms vatten bli en del av Hässleholm Miljö

Enighet för att låta Hässleholms vatten bli en del av Hässleholm Miljö

Politisk enighet verkar råda om fördelarna med att låta Hässleholms vatten bli en del av Hässleholm Miljö. Främsta syftet med att samordna de båda kommunala bolagen är att Hässleholm Miljö ska kunna utöka sin verksamhet där förorenade massor från olika håll tas emot.

Kommunalråden i kommunstyrelsens arbetsutskott är eniga om att säga ja till förslaget att låta Hässleholms vatten uppgå i Hässleholm Miljö.

Enligt förslaget ska Hässleholm Miljö köpa samtliga Hässleholms vattens aktier för preliminärt 47,6 miljoner kronor med tillträdesdag redan den 20 december. Bolagen ska då fusioneras under 2019.

– Det blir en slant i försäljningsintäkt som bättrar på kommunens resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) efter beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott den gångna veckan.

Ett ägartillskott som Hässleholms vatten fick av kommunen 2006 ska dessutom betalas tillbaka i sin helhet efter fusionen.

De så kallade Teckalkriterierna säger att renhållningsbolaget Hässleholm Miljö kan sköta insamling av avfall i kommunen utan upphandling. Villkoret är att den kommunala verksamheten uppgår till minst 80 procent av bolagets totala omsättning.

Enligt Hässleholm Miljös interna utredning har detta en hämmande inverkan på den del av bolaget som kallas Hässleholms kretsloppscenter och där de förorenade massorna lämnas. Denna del av verksamheten ökar ständigt.

Enligt utredningen behöver Hässleholm Miljö förstärkas med en kommunal verksamhet som har en omsättning på minst 70 miljoner kronor. En sammanslagning med va-bolaget Hässleholms vatten med en omsättning 2016 på 74 miljoner kronor bedöms därför som en utmärkt lösning på problemet. Den sammanlagda omsättningen skulle då hamna på cirka 350 miljoner kronor.

– Hässleholm Miljö är väldigt framgångsrika i verksamheten med förorenade massor. Det finns inte så många sådana anläggningar i södra Sverige. En del av vinsten används till att subventionera renhållningstaxan, säger Lars Johnsson.

Inga personalnedskärningar är planerade, men vissa administrativa samordningsvinster bör kunna ske.

Mottagningen av förorenade massor växer hos Hässleholm Miljö i Vankiva. Genom fusionen ska utvecklingen kunna fortsätta. Foto: Berit Önell

Bolagen har idag olika redovisningsprinciper för avskrivningar. För att slå samman bolagen krävs att de samordnar detta.

Konsultfirman PWC har i en bedömning av Hässleholm Miljös utredning förklarat att det aktuella alternativet löser problemet om konsolideringen av bolagen fullföljs. Annars finns viss risk att omstruktureringen ses som artificiell och enbart utförd för att kunna göra vinster på en privat marknad.

PWC konstaterar liksom Hässleholm Miljö att utredningens alternativ med ett nytt moderbolag för samtliga kommunala bolag inte löser problemet. Att göra tvärtom och låta Hässleholms vatten ta över Hässleholm Miljös insamlingsverksamhet är däremot möjligt. I så fall kan Hässleholm Miljö fortsätta med enbart kommersiell verksamhet. Detta leder dock till krav på andra upphandlingar eftersom bolagen annars inte kan köpa tjänster av varandra eller av kommunen.

PWC lägger till ett alternativ: att låta nuvarande organisation bestå. En ny dom i förvaltningsrätten ger nämligen ett större utrymme för kommuner att räkna även intäkter från tredje man som interna. I så fall skulle kriterierna kunna uppfyllas även om Hässleholm Miljö utökar sin verksamhet. Enligt konsulterna behövs dock ytterligare utförlig analys för att bedöma detta. Hässleholm Miljö konstaterar i sin utredning att det ännu inte finns några prejudicerande domar i högre instans och att denna lösning därför verkar alltför vansklig.

Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2018-11-01 Hässleholms vatten föreslås uppgå i Hässleholm Miljö

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se