logga-ligg-tjock

Förslag att inte godkänna Qpoolens nya fönster

Förslag att inte godkänna Qpoolens nya fönster

De felaktiga fönstren på Qpoolens simhall kan behöva bytas igen. Beslutsförslaget inför byggnadsnämndens sammanträde imorgon är att inte godkänna fönstren. Foto: Berit Önell

Qpoolens simhalls felkonstruerade nya fönster innebär en förvanskning. Det hjälper inte att Regionmuseet anser att byggnaden trots detta är ”tidstypisk och rimligt välhållen”. Stadsbyggnadskontorets handläggare föreslår att ansökan om bygglov för fasadändring avslås vid byggnadsnämndens sammanträde imorgon, tisdag. I så fall måste fönstren bytas ut igen.

Felkonstruktionen gäller inte bara de tidigare mest diskuterade spröjsarna på de stora nedre fönstren i badhuset. Trots föreskrifter om att materialet enbart ska vara trä blev det en kombination av trä- och aluminiumpartier.

Tekniska förvaltningen fick i februari i år besked om att bygglovsansökan avslagits på grund av de föreslagna aluminiumpartierna. En kulturmiljöutredning hade då föreskrivit att förändringar skulle göras enligt det ursprungliga utförandet då materialet i fönsterpartierna var trä. Därefter lämnade tekniska förvaltningen in en ny bygglovsansökan som följde utredningens direktiv och fick ja.

Badhuset var stängt i drygt tre månader under sommaren för fönsterbyte och pcb-sanering. Men när fönstren var monterade upptäcktes att de både bestod av en kombination av trä- och aluminiumpartier och hade spröjsar istället för skraffering i glaset som markering för att förhindra att någon skulle gå in i fönstren av misstag.

Nu ansöker tekniska förvaltningen om att fönstren ska godkännas, trots att de inte stämmer med kraven. Det får alltså stöd av ett nytt yttrande från Regionmuseets expert som också skriver att det inte är ekonomiskt försvarbart att byta fönstrens ytskikt i det här skedet. Stadsbyggnadskontoret ställer sig frågande till kommentaren och menar att den frågan bör vara inom ramen för byggnadsnämndens prövning snarare än Regionmuseets.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se