torsjö live

Vill höja skatten och renovera simhallen i Sösdala

Vill höja skatten och renovera simhallen i Sösdala

Budgetförslaget presenterades av Lena Wallentheim och Joachim Fors (S), Magnus Åkeborn och Per-Åke Purk (V) samt Arberesha Sabani (MP).
Foto: Lotta Persson

 

– Även i kristider måste man kunna både bromsa och gasa, säger oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).

Därför kommer de rödgröna (S+V+MP) att föreslå en skattehöjning på 45 öre. I det budgetförslag som kommer att läggas fram för kommunfullmäktige finns också en renovering av sim- och sporthallen i Sösdala.

Bakom de rödgrönas budgetförslag står alltså de tre partierna S, V och MP. Lena Wallentheim är dock noga med att poängtera att även centerpartiet funnits med i diskussionerna men att man är emot en skattehöjning.

På torsdag är det dags för fullmäktige att besluta om budgeten.

– Det mesta talar väl för att alliansens budgetförslag vinner med hjälp av SD och FV, säger Lena Wallentheim som dock är mycket kritisk till det förslaget.

Det gäller inte minst alliansens förslag att lägga ner simhallen i Sösdala. Hela byggnaden, som också inrymmer sporthallen, är i behov av renovering.

– Så hur har man tänkt sig egentligen? Ska man byta tak och fönster på halva byggnaden?

Därför vill de rödgröna satsa 22,5 miljoner kronor på en renovering.

Andra objekt som de rödgröna vill satsa på är ombyggnad av Västerskolans kök samt renovering av Magnarpskolonin. Dessutom vill man lägga 2 miljoner på utveckling av pågatågsorterna.

I sin budget föreslår de rödgröna också att det nya äldreboende som behöver byggas ska byggas i kommunal regi. Här har alliansen förespråkat en byggnation i regi av en extern part.

Ett både ideologiskt och ekonomiskt ställningstagande menar Magnus Åkeborn (V).

– På sikt blir det billigare att bygga i kommunal regi.

I driftsbudgeten vill man ge barn- och utbildningsnämnden ett ytterligare tillskott på 25 miljoner kronor samtidigt som man går emot alliansens förslag att spara 1,2 miljoner på att lägga ner Vanneberga skola. I stället vill man tillföra 8 miljoner till investeringsbudgeten för en renovering av skolan.

– Troligen behövs det flera nya skolplatser i Vinslöv bara om något år. Att då lägga ner Vanneberga för att sedan bygga nytt är ju komplett vansinne, säger Joachim Fors (S), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

En satsning på ”hälsosamma scheman” inom omsorgen beräknas kosta 3 miljoner, pengar som de rödgröna vill tillföra omsorgsnämnden.

– Om vi vill kunna rekrytera personal till omsorgen måste den satsningen göras för att bli av med de s k delade turerna, menar Lena Wallentheim.

– Ja, det var länge sedan vi hade 12 timmars arbetsdag, men inom omsorgen finns det faktiskt kvar genom de delade turerna, säger Per-Åke Purk (V).

Projekt ”ovårdade fastigheter” liksom att socialnämnden ska få satsa på ett nytt IT-system för ekonomiskt bistånd finns också med i de rödgrönas budgetförslag.

Man kommer också att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda kommunal barnomsorg på obekväm tid, s k nattdagis, samt att detta ska redovisas senast den 30 juni 2019.

Gert Jacobsson

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se