torsjö live vers2

Vad är syftet med omflyttningsrapporten?

Vad är syftet med omflyttningsrapporten?

INSÄNDARE. Förutom FNs migrationsavtal ‘Global Compact of Migration’ som i dagarna ska antas utan möjlighet för medborgarna att påverka så finns det andra intressanta dokument som berör denna fråga. 2010 kom en rapport från Europeiska Kommissionen som hette ‘Study on the feasibility of establishing a mechanism for the relocation of beneficiaries of the international protection’. Den handlar om möjligheten att inom EU omfördela det man kallar flyktingar och asylsökande. I den resonerar man kring länders olika kapacitet beroende på olika faktorer. I tabell 12 är ett scenario att Sverige har en kapacitet på över 400 miljoner invånare. Nu ska man givetvis inte ta det på så stort allvar men några frågor infinner sig. Varför skriver man sådana rapporter? Vad är syftet? Vilka direktiv har beställaren gett?

En annan aspekt på denna fråga är klimat- och miljödebatten. Om vi tänker oss att det finns en antropogen, det vill säga mänsklig, påverkan som leder till förstärkt växthuseffekt måste det rimligen finnas en koppling mellan hur många människor det finns på jorden och graden av påverkan på klimatet och miljön i övrigt.

Att den rådande politiska doktrinen då fokuserar på migration, huvudsakligen till västvärlden verkar det, istället för att försöka begränsa befolkningstillväxten på jorden gör att i alla fall jag har svårt att motivera en radikal förändring av livsstil.

Men det verkar finnas en vänsterliberal agenda som styr detta och möjligheten att det ska förändras ser inte ut att finnas. Således bara att förhålla sig till detta.

Håkan Spångberg

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se