torsjö live vers2

Frilagts mål är inte att bli hyllad av makthavare

Frilagts mål är inte att bli hyllad av makthavare

Berit Önell, ansvarig utgivare för Frilagt

En granskande journalist blir sällan populär, åtminstone inte hos makthavarna och deras vänner. Därför är det givetvis enklare att låta bli att gräva för mycket och slippa riskera att trampa någon på tårna. Men det demokratiska uppdraget att granska samhällets makthavare måste utföras av journalister som vågar gräva fram det som är kontroversiellt och ställa de obekväma frågorna, även om det innebär att man inte blir hyllad av etablissemanget och till och med riskerar att bli utsatt för trakasserier.

2018 har varit ännu ett framgångsrikt år för Frilagt. Vi slog 2018 rekord i antal visningar i snitt per dag i augusti, därefter i september och sedan också i oktober då siffran var 2 643. I oktober hade vi dessutom rekord i totala antalet visningar på en månad: 81 919. Under oktober var antalet unika besökare i snitt 6 247 per vecka. Tyvärr förbättras inte de ekonomiska förutsättningarna i samma takt. Vi behöver ditt stöd för att långsiktigt kunna fortsätta vårt arbete. Ge förslagsvis en stödprenumeration på 50 kronor per månad!

I år har vi mer än tidigare blivit utsatta för hat och smutskastning av dem som ogillar att bli granskade. En bidragande orsak är säkert att det var valår. Ekot från förra valåret, 2014, lever vidare trots att fyra och ett halvt år gått sedan undertecknad blev utmanövrerad från Norra Skåne i samband med kommunalråden Lars-Göran Wibergs (C ) och Pär Palmgrens (M) ansträngningar att, i samarbete med Norra Skånes ledning, dämpa den granskande journalistiken. Numera lägger vissa politiker mycket energi på att försöka motverka Frilagts granskningar.

Kommun- och regionpolitikern Anders Wallentheim (S), gift med kommunalrådet Lena Wallentheim (S), gick i januari återigen till angrepp mot Frilagt i en insändare i Norra Skåne. Efter att både Gert Jacobsson och Urban Önell gett honom svar på tal beslöt Norra Skånes chefredaktör Carl-Johan Bauler att det som hände 2014 inte vidare ska kommenteras på insändarsidan!

Försöken att mörka det som hände 2014 verkar dessutom ha spritt sig till granntidningen Kristianstadsbladet. Chefredaktören Jörgen Svensson skrev i en krönika, också i januari, om händelserna 2014: ”…en del turer kring tidningen Norra Skåne där politiker påstods haft möjlighet att påverka innehållet”, något som Svensson nu menade ”inte kunde beläggas”. Det var särskilt märkligt eftersom Kristianstadsbladets ledarskribent Mattias Karlsson när det var aktuellt uttryckte motsatsen. Han skrev bland annat att ”allt tydde på” den vedertagna historieskrivningen, nämligen att undertecknad tvingades bort efter politiska påtryckningar. Jonathan Önell svarade Svensson och krävde en förklaring till denna ”oskäliga kovändning”, vilket han dock aldrig fick.

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) kallade fyra veckor före valet Frilagts artiklar för ”fake news” och påstod att vi sprang andra partiers ärenden, vilket han ansåg var ett ”direkt hot mot demokratin”. Artiklarna handlade om att minst två personer efter att ha skrivit obekväma frågor blivit blockerade från hans och Moderaternas Facebooksidor, vilket han förnekade, trots att Frilagt hade skärmdumpar både från de berördas och Frilagts Facebookkonton.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tekniska nämndens avgående ordförande Arne Dahlström (KD) hade riktig otur när han nyligen ägnade sig åt att smutskasta Frilagt. Han blev nämligen inspelad när han sa att ingenting av det som står i Frilagt är sant – och Frilagt fick tillgång till inspelningen. När vi konfronterade honom nekade han först, men när han fick vetskap om inspelningen bad han om ursäkt – och även det samtalet spelades in.

Frilagt har under året avslöjat mycket som annars inte skulle ha blivit känt för allmänheten. Ett exempel är hur utredningen av en eventuell våtmark på Hovdalaområdet dröjde medan tekniska nämnden och det kommunala bolaget Hibab bollade ärendet mellan sig och kommunjuristen Magnus Gjerstad underlät att diarieföra handlingarna. Det var också Frilagt som först berättade om trafikkaoset på Järnvägsgatan, avsaknaden av rutiner för att förebygga Legionella i kommunens simhallar och avdelningschefen som fick gå med 15 månadslöner efter olämpliga bilaffärer och dåligt ledarskap. Räddningschefen Daniel Sirensjö som i smyg skjutit upp ombyggnaden av räddningsvärnens nya bilar till nästa år eftersom årets budget inte räckte till fick sluta med 18 månadslöner, totalt 1,1 miljoner kronor, trots att han tackade nej till den erbjudna tjänsten som räddningschef i den nya organisationen. Kristianstadsbladet berättade inte om räddningsvärnens bilar eller den oklara ekonomiska redovisningen, men publicerade en hyllningsartikel från räddningschefens sista arbetsdag.

Misshandel, hot och bristande stöd för lågstadieelever på Linnéskolan var ett skakande avslöjande i Frilagt liksom berättelsen om den snart 65-åriga kvinnan som fick sin personliga assistans indragen efter 23 år på grund av att hon flyttat till Hässleholms kommun som gjorde en annan bedömning än Malmö av samma diagnoser.

Under året har Frilagt kunnat fortsätta att avslöja nya märkliga turer kring reningsverket, föroreningarna i Finjasjön och den fördjupade översiktsplanen. Vi lovar att följa upp dessa och andra affärer under 2019.

Frilagts stora granskning av radikal islamism i Ljusets moské i Hässleholm förra året, som publicerades även i Kvällsposten och Expressen men ifrågasatts av lokala politiker och konkurrenttidningar, fick en uppföljning i somras. Försvarshögskolan presenterade då en rapport om hur salafismen, som ofta är grogrund för våldsbejakande islamism, sprider sig i Sverige. Rapporten innehöll mycket material om Hässleholm och citerade flitigt Frilagt. Norra Skåne skrev nu att ”det länge funnits uppgifter om att radikal islamism förespråkats i ’det som kallas’ Ljusets moské”.

Tyvärr fälldes Frilagt för några veckor sedan av Pressens opinionsnämnd för en namnpublicering i samband med granskningen av islamismen. Som vi tidigare berättat var problemet att vi publicerat namnet i en senare artikel utan att återupprepa personens uppfattning i frågan eller ge tillfälle till en ny kommentar. Det räckte inte att vi länkade till den tidigare artikeln där vederbörande fick komma till tals. Ibland ställs en ansvarig utgivare inför svåra bedömningar och de flesta tidningar fälls någon gång av PON. Vi får ta kritiken på allvar och lära oss av den. För en nättidning är det ett frivilligt val att ansluta sig till det pressetiska systemet, men Frilagt ska självklart fortsätta med det och respektera god publicistisk sed.

Gott nytt år!

Berit Önell
Ansvarig utgivare
Frilagt Hässleholm

Här kan du ge din stödprenumeration till Frilagt:
Bankgiro: 597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se