Gruppen-3a-328x120

Tänk vad några månader kan göra

Tänk vad några månader kan göra

INSÄNDARE. I september stod våra kommunalpolitiker på torget och pratade sig varma för skolan och välfärden. Men nu i januari har det blivit ett kallare ljud i skällan.

Nu är löften om satsningar och förbättringar ersatta med krav på kraftiga nedskärningar inom kommunen.

Skolan skall enligt kommunpolitikerna spara 49 miljoner kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Bara gymnasiet skall spara cirka 15 miljoner kronor, i runda slängar 30 tjänster om hela besparingen skall finansernas helt genom personalneddragningar inom gymnasieskolan.

Men troligtvis så blir det en kombination av besparingar på personal och annat. Allt diskuteras just nu av politiker och barn och ungdomsförvaltningen.

Skall gymnasieeleverna börja betala för skollunchen?

Skall coacherna sägas upp?

Skall det städas mindre? Skall skolbiblioteken få färre bibliotekarier och minskade öppettider?

Behövs alla kuratorer? Har vi verkligen råd att behålla förstelärare uppdragen?

Hur många specialpedagoger behövs det egentligen?

Hur mycket kan vi öka klasstorleken?

Vilka program och inriktningar kan vi lägga ner?

Förvaltningarnas ekonomer sitter nu och räknar på hur mycket som kan besparas om man genomför dessa förslag.

Flitens lampa lyser till sent på kvällen för det är bråttom att ta fram beslutsunderlagen om de skall hinna få någon effekt detta budgetår.

De är givetvis påhejade av vår moderata BUN ordförande som har fått i uppdrag att genomdriva nedskärningarna. Kommer nog att bli tufft för honom men han blir i alla fall personligen väl kompenserad. För nu skall moderaternas, kristdemokraternas och sverigedemokraternas statsbudget genomföras. En budget som innebär minskat statsstöd till kommunerna. En sak är säker om de driver igenom dessa nedskärningar så kommer det att drabba kvaliteten. Många elever kommer inte att kunna få det stöd som de behöver för att kunna klara sina utbildningar. Antalet elever som inte kommer att få fullständiga betyg kommer att öka.

Tyvärr så planerar kommunpolitikernas kollegor i riksdagen också att kraftigt försämra det stöd som arbetsförmedlingen i dag ger till dem som bland annat har en mindre lyckad skolgång bakom sig.

En tuff start på livet och krossade framtidsdrömmar väntar många av Hässleholms ungdomar.

Henrik Hedman

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se