torsjö live vers2

Anser dricksvatten olämpligt nära reningsverket

Både kommunens miljö- och stadsbyggnadskontor och det kommunala bolaget Hässleholms vatten anser att det är olämpligt att inrätta ett verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten till bostäder mellan reningsverket i Hässleholm och Finjasjön. I yttranden till länsstyrelsen hävdar de att området ligger inom skyddsavstånd till reningsverket, trots att detta ännu inte är beslutat. Frilagt berättade i förra […]

Realistisk snapphaneroman lanserad på hemmaplan

Insikten 1968 om snapphanetidens brutalitet i barndomstrakterna lade grunden för Tyringefödde journalisten och författaren Gay Glans bok Isvaken. Efter fyra års skrivprocess är den nu klar. En kylig tisdag i februari gästade författaren Matteröd och berättade efter byalagets årsmöte om händelserna för drygt 340 år sedan.  Det ohyggliga som författaren Artur Lundkvist utelämnade, plus lite […]