Gruppen-3a-328x120

Kritik mot alliansens agerande kring exploateringen av Björklunda

Kritik mot alliansens agerande kring exploateringen av Björklunda

Exploateringen av Björklunda är kontroversiell. Foto: Lotta Persson

– Varför var alliansens företrädare irriterade över markanvisningstävlingen för Björklunda? De släppte ju själva fram den, säger Folkets väls Ernst Herslow.

Han föreslog i tekniska nämnen att markanvisningstävlingen, som tjänstemännen gått ut med utan att förankra den hos ledande politiker, skulle avbrytas när den nyss blivit känd i april 2018. Men han fick inget gehör från alliansen. Nu anser både KD och M att det på grund av markanvisningstävlingen är för sent att säga nej till exploateringen.

– Ett stort antal byggföretag har lagt tid och pengar på detta. Att ångra sig nu skulle dra ett löjets skimmer över kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

– Alliansen kunde stoppat markanvisningstävlingen i ett tidigt skede, säger Ernst Herslow (FV) som tog upp frågan i tekniska nämnden i april 2018. Foto: Berit Önell

På liknande sätt uttryckte sig Robin Gustavsson (KD) som i förra veckan ifrågasatte miljö- och byggnadsnämndens beslut att stoppa utbyggnaden av Björklunda. Det ledde till att ordföranden Kenny Hansson bytte fot och att nämnden rev upp beslutet för att istället driva detaljplaneprocessen vidare till utställning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ernst Herslow försökte stoppa markanvisningstävlingen genom ett så kallat initiativärende i tekniska nämnden. Ett sådant ärende behöver inte beredas utan beslut kan fattas omgående. Men bara SD stödde förslaget.

– Då hade tävlingen inte kommit så långt. Både KD och M säger nu att det gått för långt för att utbyggnaden ska kunna stoppas. Men det håller inte att säga så, de har haft alla möjligheter att på ett tidigt stadium dra tillbaka tävlingen, säger han.

Han betonar att politiker måste kunna säga nej.

– Annars blir det helt orimligt. Det är politiken som ska styra. Tjänstemän som går ut så här i politiskt känsliga ärenden får vara medvetna om att det kan bli backning, säger han.

Detsamma gäller inblandade företag.

– Alla företag som ger sig in i kommunala projekt vet att det medför en risk att politiker säger nej i ett sent skede, till exempel i kommunfullmäktige, säger Ernst Herslow.

Lars Johnsson säger att han från början inte ville bygga ut Björklunda, men att markanvisningstävlingen förändrade saken.

– Vi får svälja det, säger han.

-Vi får svälja det, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) som trots allt tycker att det är positivt att så många byggföretag vill bygga i kommunen. Foto: Lotta Persson

Han anser dock fortfarande att det finns flera områden som är mer angelägna att bebygga och har bättre markförhållanden.

– Men det är klart att det går att bygga på Björklunda, säger han.

Han är medveten om att markberedningen på Björklunda kostar mycket pengar, mer än på annan mark, men hur mycket säger han sig inte komma ihåg. Tekniska förvaltningen har uppgett att bara massorna kostar mellan nio och 15 miljoner, beroende på om de måste köpas utifrån eller kan tas från Hässleholm Nord-projektet.

– Men det finns med i budgeten, säger Lars Johnsson.

Som Frilagt tidigare berättat hemlighåller tekniska förvaltningen budgeten när det gäller exploateringskostnaderna för Björklunda. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) spekulerar dock i en kostnad på upp till 50 miljoner kronor, utan att kunna redogöra för vad som ingår i den.

Lars Johnsson tycker i vilket fall att det är positivt att markanvisningstävlingen fått ett stort antal byggföretag att vilja bygga i kommunen.

– Det är den avvägning vi gjort, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se