Frilagts reporter ofredad

Frilagts reporter Lotta Persson utsattes för knuffar så att hon föll omkull och en man slet hennes inspelningsutrustning ifrån henne när hon på torsdagen gjorde intervjuer i restaurangen på äldreboendet Sjögläntan i Vinslöv. En polisanmälan om ofredande är upprättad. Restaurangerna på kommunens äldreboenden har blivit en infekterad fråga. Det handlar bland annat om vilka ”externa” […]

Kommunen förlorade fiberstriden mot Konkurrensverket

Hässleholms kommun förlorade fiberstriden i patent- och marknadsdomstolen i Stockholm. Konkurrensverket fick rätt och kommunen förbjuds vid vite på 25 miljoner kronor att neka markavtal till privata företag som vill bygga ut fiber. Domen meddelades på fredagen. Konkurrensverket stämde i september 2017 kommunen på grund av beslutet hösten 2015 att inte upplåta mark till fler […]