Gruppen-3a-328x120

Barnen ska inte betala för sina föräldrars misstag

Barnen ska inte betala för sina föräldrars misstag

INSÄNDARE. Den 28 mars tog barn- och utbildningsnämnden i Hässleholms kommun beslutet att inte längre erbjuda plats på förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg för de barn vars föräldrar inte betalar avgift. Socialdemokraterna röstade mot att sluta erbjuda barnen plats.

Möjligheten för barn att ha kvar sin plats infördes under förra mandatperioden. Argumentet då var att barnen inte ska drabbas om föräldrarna inte kan betala. Med det nya beslutet har barnen enbart rätt till allmän förskola, det vill säga 15 timmar i veckan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Argumenten var rent ekonomiska. Det är en kostnad som ökat sedan detta infördes och ligger nu på 890 000 kr. Det handlar alltså om avgifter som gått vidare till inkasso, och till kronofogden. Vi lyssnar på argumenten. Vi är väl införstådda i problematiken. Det är problematiskt, men inte lika problematiskt som att beröva barn sin förskoleplats. Vi vill att barnen ska få ha kvar möjligheten att gå på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Våra argument var flera. Dels fanns inget underlag för vilka konsekvenser det skulle få och hur omfattande de skulle bli. Vi visste hur många ärenden som skickat till inkasso och till Kronofogden. Vi visste hur många enskilda betalare som stod bakom de ärenden som skickats vidare. Vi visste däremot inte hur många barn det handlade om. Det kunde handa om 100. Eller 200. Eller 300. Vi vet fortfarande inte hur många barn som nu berövas sin plats. Enbart denna osäkerhet kring konsekvenserna var skäl nog att inte rösta för.
Vidare kan detta få konsekvenser för föräldrarnas möjlighet att arbeta för att lösa en tuff ekonomisk situation när de nu istället ska vara hemma med sina barn.
Men det som vägde tyngst för oss var ändå det faktum att det är barn som drabbas. Vi vill inte beröva barnen sin plats. Vi vill inte att barnen ska betala för sina föräldrars misstag.
Att som barn växa upp i en familj med ekonomiska svårigheter innebär en särskilt utsatt situation. Vi tror därför att dessa barn är i extra behov av den trygghet som en plats på förskola, fritidshem eller i pedagogisk omsorg innebär. Vi tror att möjligheten för föräldrar att lämna sitt barn lättar skamkänslor, ökar möjligheten att ordna ekonomin på sikt och underlättar för att skapa en god uppväxtmiljö.
Framförallt är det bättre för barnen. Barnen kan inte hjälpa att deras föräldrar inte kan betala.  Vi har plats för barnen.
Johan Lindman
Socialdemokrat och ledamot i Barn- och utbildningsnämnden
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se