Ändringar i detaljplaner för östra Finjasjöstranden klubbade

Lägsta nivå för färdigt golv ska gälla även tillbyggnader vid östra Finjasjöstranden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har nu enhälligt klubbat ändringarna i de två detaljplanerna för områdena som drabbades hårdast av den stora översvämningen 2002. Men fortfarande gäller tidigare bestämmelser om att byggnad kan placeras lägre om godtagbara åtgärder mot översvämningsskador redovisas. Fastighetsägaren som för mer […]