torsjö live vers2

Rekordtidigt budgetförslag aviserar skattehöjningar

I sitt, rekordtidiga, budgetförslag öppnar restalliansen (M, Kd och L) för skattehöjningar både 2020 och 2021. Trots detta måste flertalet förvaltningar minska sina kostnader. Det är en budget som präglas av effektiviseringar, rationaliseringar och återhållsamhet. Samtliga tre partier är överens om att det är ett tufft budgetförslag, men också nödvändigt för att på lång sikt […]