Gruppen-3a-328x120

Rekordtidigt budgetförslag aviserar skattehöjningar

Rekordtidigt budgetförslag aviserar skattehöjningar

I sitt, rekordtidiga, budgetförslag öppnar restalliansen (M, Kd och L) för skattehöjningar både 2020 och 2021. Trots detta måste flertalet förvaltningar minska sina kostnader. Det är en budget som präglas av effektiviseringar, rationaliseringar och återhållsamhet.

Samtliga tre partier är överens om att det är ett tufft budgetförslag, men också nödvändigt för att på lång sikt få en god balans i budgeten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

Anledningen till att budgetförslaget kommer så här tidigt – det behandlas i fullmäktige redan den 10 juni – är, enligt kommunalrådet Lars Johnsson (M), att man vill ge nämnder och förvaltningar en ärlig chans att anpassa verksamheten efter budgeten.

Samtidigt som man lägger en sparsam driftsbudget, väljer man att under perioden 2020-2022 satsa drygt en miljard på investeringar. Bland annat planeras tre nya förskolor, varav två i Hässleholm och en i Tormestorp. Det budgeteras även för en om- och tillbyggnad av Bjärnums skola och en ny gymnastikhall vid Grönängsskolan. Redan under 2020 budgeteras det för nödvändiga underhållsåtgärder i köket på Västerskolan samt ombyggnad och renovering av idrottshallen på Linnéskolan. Under perioden avsätts det också pengar till ett Ungdomens Hus.

Agneta Olsson Enochsson, Liberalernas gruppledare. Foto: Urban Önell

För exploateringsverksamhet under perioden budgeteras det 109 miljoner kronor. Det innefattar bland annat utbyggnad av nya bostadsområden på Björklunda och Paradiset, cirkulationsplats vid korsningen Vankivavägen/Finjagatan, ett nytt industriområde vid Belevägen samt nya bostadsområden i Tyringe och i Röinge.

Det kommer också att göras stora satsningar på IT-projekt, totalt 86 miljoner kronor under planperioden, i kommunen om budgetförslaget går igenom.

Allt det här kommer att innebära en ökad låneskuld för kommunen och därmed också ökade räntekostnader.

Det här medför att i stort sett samtliga förvaltningar får dra åt svångremmen. Ett undantag är barn- och utbildningsnämnden som får ett nytt tillskott på 25 miljoner kronor. Nämnden får också ytterligare tillskott, kopplat till befolkningsprognos och demografiska förändringar för förskola och skola, med totalt 13,8 miljoner under hela perioden.

Robin Gustavsson, Kristdemokraternas gruppledare. Foto: Berit Önell

Däremot har omsorgsnämndens tillskott, enligt tidigare plan, på 10,8 miljoner kronor plockats bort från det nya budgetförslaget.

Troligen kommer det här ändå inte att räcka för att få en budget i balans. Därför flaggar man redan nu för troliga skattehöjningar, med 50 öre om året, 2020 och 2021.

– Tyvärr ser vi en skattehöjning som nödvändig för att kunna behålla välfärden, säger Lars Johnsson.

– Vi har under en följd av år låtit kostnaderna skena, inte minst har vi mycket höga kostnader för invandringen.

Så är till exempel andelen nyanlända elever i grundskolan mellan 15 och 20 procent av det totala elevantalet. 2018 var antalet nyanlända i Hässleholms skolor 750 elever.

– Och vi får långt ifrån full kostnadstäckning från staten.

Till det kommer en beräknad anhörighetsinvandring under 2019 på 450 personer.

– Så vi ser ingen annan utväg. Så här kärvt har det aldrig tidigare varit i kommunen, konstaterar Lars Johnsson.

Övriga partier, inklusive SD, har fått förhandsinformation om restalliansens budgetförslag som kommer att tas upp i kommunstyrelsen den 22 maj samt i kommunfullmäktige den 10 juni.

Gert Jacobsson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se