torsjö live vers2

Kommunen har fortfarande inte koll på extremister

Kommunen har fortfarande inte koll på extremister

I samband med Frilagts granskning av islamismen i Hässleholm 2017 framkom att kommunen inte hade någon lägesbild över våldsbejakande extremism, men sedan dess har inte mycket hänt.

Hässleholms kommun har fortfarande inte någon lägesbild över våldsbejakande extremister, ett halvår efter mötet med terrorexperten Magnus Ranstorp som rekommenderade en lägesbild som första steg. Det enda som hänt hittills är att berörda tjänstemän deltagit i en workshop kring metod för att ta fram en lägesbild. Ytterligare en sådan kommer att hållas i slutet på maj.

Efter Frilagts frågor i augusti 2018 har kommunens växel lagt in våldsbejakande extremism och hedersvåld som sökord för att medborgare som har tips eller frågor i ämnena ska kopplas rätt. Men på fredagen fanns felaktigt en enhetschef inom hemvården som kontaktperson.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) reagerade och lovade åtgärder efter Försvarshögskolans forskningsrapport sommaren 2018 om den växande salafismen som ofta är grogrund för våldsbejakande extremism. Hässleholm var en av 17 kartlagda städer i rapporten som bland annat redovisade uppgifter från poliskällor och media, i Hässleholms fall Frilagts granskning från 2017 som också publicerades i en bearbetad version i Kvällsposten, Expressen och GT.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Magnus Ranstorp, terrorforskare på Försvarshögskolan. Foto: Urban Önell

– Granskningen stärkte bilden av att salafisterna har ett starkt fäste i Hässleholm och där shiiter känner sig alltmer hotade, skrev forskarna bland annat.

I rapportens bild av salafismen i Hässleholm ingick bland annat våldsam hatpropaganda mot shiamuslimer, kopplingar till våldsbejakande islamister, bostadsområden där kvinnor förföljs och övervakas, radikalisering i källarmoskéer, parallella rättsprocesser och personer som stoppats på väg till jihadistresor.

När Frilagt nu frågar Lars Johnsson hur det gått har han inte fått någon information. Han återkommer och kan berätta att den drog- och brottsförebyggande gruppen ReAgera ska fungera som arbetsgrupp även för våldsbejakande extremism och ta fram lägesbilden. I gruppen ingår flera kommunala förvaltningar och polisen. Sammankallande är lokalpolisområdeschefen Pär Cederholm. Lars Johnsson hänvisar i övrigt till Anna Sjöholm, kommunens samordnare mot våldsbejakande extremism som ingår i socialförvaltningen.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

– Hon är egentligen den som kan lämna bästa uppdateringen gällande nuläget och kartläggningen, gissar han.

Anna Sjöholm hänvisar dock när det gäller arbetsgruppen till Pär Cederholm och när det gäller socialförvaltningens roll till i första hand socialchef Sus Lantz och i andra hand verksamhetschef Gunnel Nordin.

Lars Johnsson tror att arbetet med en lägesbeskrivning ändå kan ha påbörjats eller att riktlinjer för den dragits upp, men hur långt det kommit vet han inte.

– Ett skäl till att arbetet dragit ut på tiden är att något möte blivit inställt då polisens representant hade fått förhinder, förklarar han.

Han förklarar att när lägesbilden är klar ska den stämmas av mot den befintliga handlingsplanen.

– Det blev lite avigt genom att vi började med handlingsplanen utan att ha lägesbilden klar, säger han.

Han kommer att begära en lägesrapport till kommunstyrelsens arbetsutskott efter sommaren.

Kommunens växel har inte heller fått ordning på vilka som ska svara på frågor eller lämna tips om extremism.

Medborgare som ringde till växeln kopplades runt utan att få hjälp både 2017 och 2018.

Jessica Nilsson, chef för kommunens medborgarkontor och växel, minns att nya sökord och ansvariga personer, med IT-avdelningens hjälp, lades in i växeln i augusti 2018 efter att Lars Johnsson tagit upp problemet.

Frilagt har tagit del av en mejlväxling i frågan mellan Lars Johnsson, Jessica Nilsson och kommundirektör Bengt-Arne Persson.

Lars Johnsson vänder sig först till Bengt-Arne Persson och berättar med viss desperation i tonen att han just suttit i en lång intervju med Frilagt som berättat att de som ringer till kommunen om hedersvåld, extremism och salafism bara slussas runt. Växeln inte tycks veta vem som hanterar frågorna.

– Hon vill veta om vi har ”en väg in” och vem/vilka det i så fall är. Hon tänker följa upp detta framöver. Hur gör vi?

Bengt-Arne Persson svarar en timme senare.

– Detta får vi titta på, skriver han och meddelar att han ber Jessica Nilsson och biträdande kommunchefen Charlotte Nygren-Bonnier att följa upp och återkoppla veckan därpå.

Jessica Nilsson svarar sedan att medarbetarna i växeln saknat kännedom om vem som hanterat dessa frågor. De har också uppgett att de inte fått några frågor om hedersvåld och extremism tidigare. Det stämmer inte med Frilagts uppgifter, men kanske var berörd personal inte i tjänst när Jessica Nilsson frågade.

Jessica Nilsson skriver att nya sökord lagts in efter att det utretts vem som hanterar frågorna. Hon menar dock att största orsaken till att medborgare och press slussats runt är att det varit semestertider.

– Detta är något som vi behöver jobba mycket på inom kommunen, skriver hon.

De personer som kopplades till sökorden var då Marie Persson, hedersvåld och hedersfrågor, samt Annica Nilsson, salafism och extremism.

Men nu verkar det ha blivit något fel. På sökordet extremism står Åsa Sjöholm, enhetschef inom hemvården.

– Det måste ha ändrats. Jag kommer att undersöka detta med mina medarbetare, säger Jessica Nilsson till Frilagt.

Annica Nilsson är inte kvar, inte heller sökordet salafism. Istället har kommunens samordnare mot våldsbejakande islamism, Anna Sjöholm, sökord våldsbejakande extremism. Marie Persson är kvar.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se