torsjö live vers2

Gott om rödklädd skolpersonal

Många lärare och annan skolpersonal i Hässleholms kommun var rödklädda på onsdagen och lade också upp bilder på sig själva på Facebooksidan ”Bär rött mot nedskärningarna!” Initiativtagarna på Jacobsskolan var nöjda med den första protestdagen. – Över förväntan skulle jag vilja säga. Glädjen över att se alla rödklädda kollegor när man kommer på morgonen; en […]

Bjärnums skola stängs av säkerhetsskäl

Bjärnums skola kan inte garantera säkerheten för elever och personal och hålls därför stängd torsdagen den 23 maj. Orsaken preciseras inte i den information som på onsdagskvällen gick ut till elever och föräldrar via intranätet Schoolsoft. Enligt obekräftade uppgifter från flera håll rör det sig om hot om skjutning. Meddelandet på Schoolsoft från vikarierande skolchef […]

Inga åtgärder efter socialnämndens utredning om mördade kvinnan

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vidtar inga åtgärder med anledning av socialtjänstens bristfälliga handläggning kring kvinnan som avled till följd av våld från närstående i Hässleholm i februari. När mordet blev känt anmälde socialnämnden sig själv till IVO och inledde också en egen lex Sarah-utredning om ett allvarligt missförhållande. IVO har nu godkänt utredningen […]