Gruppen-3a-328x120

Inga åtgärder efter socialnämndens utredning om mördade kvinnan

Inga åtgärder efter socialnämndens utredning om mördade kvinnan

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vidtar inga åtgärder med anledning av socialtjänstens bristfälliga handläggning kring kvinnan som avled till följd av våld från närstående i Hässleholm i februari.

När mordet blev känt anmälde socialnämnden sig själv till IVO och inledde också en egen lex Sarah-utredning om ett allvarligt missförhållande. IVO har nu godkänt utredningen och avslutar ärendet utan åtgärd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

IVO bedömer att socialnämnden har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet. I beslutet konstateras att utredningen visar att åtgärder för att avhjälpa eller undanröja missförhållandet utan dröjsmål satts in, att bakomliggande orsaker har identifierats och att åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen har vidtagits och planerats.

Dock anser IVO att socialnämnden kan förbättra sina utredningar genom att ange när olika åtgärder ska ha genomförts och vem som har ansvar för att de genomförs, något som inte tydligt framgår i denna utredning.

Hässleholms tingsrätt har nyligen kommit fram till att kvinnans före detta man är skyldig till mordet och även mordförsök på en dotter, men han ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning innan påföljden bestäms.

Berit Önell

Läs mer:

2019-04-09 Stora brister i socialtjänstens utredning om mördade kvinnans barn

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se