Gruppen-3a-328x120

Räddningsledare Per Friis kräver fakta på bordet

Räddningsledare Per Friis kräver fakta på bordet

– Jag vill ha fakta på bordet, säger räddningsledare Per Friis efter SOS Alarms förklaringar till varför hans VMA, viktigt meddelande till allmänheten, inte sändes ut vid branden i godsmagasinet i Hässleholm.

Han har lång erfarenhet som yttre befäl och anser att onsdagens uttalande från SOS Alarms pressansvariga om att han lämnade meddelandet i fel kanal och till fel avdelning är missvisande.

– Jag förväntar mig bättre service och hjälp från en SOS-operatör, säger han.

Han skriver nu en avvikelserapport till SOS Alarm. Där kräver han att man går till botten med vilka rutiner som ska gälla.

Per Friis blev irriterad när han efter sin ledighet på torsdagsmorgonen tog del av hur SOS Alarm uttalat sig om händelsen i medierna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är rätt så mycket frågetecken kring detta. Jag ser väldigt mycket fram emot en rejäl genomlysning och det måste vi ha, det kommer jag att trycka på, säger han.

En annan gång kan det hända något allvarligare där ett uteblivet VMA blir förödande.

– Det är därför vi måste utvärdera. Hela samhället måste titta på det här. Vad kan vi på räddningstjänsten göra för att det ska fungera bättre? Vad kan kommunen, Trafikverket, SOS Alarm göra när samhället gränser testas? Då behövs ganska stor förståelse för varandras roller och det har vi inte riktigt här.

Per Friis kan tänka sig att även MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skulle vilja titta på det som hänt. Myndigheten har tidigare haft ett regeringsuppdrag att titta på just VMA-funktionen.

Räddningsledaren Per Friis vill nu ha en rejäl utredning om varför hans VAM, viktigt meddelande till allmänheten, inte gick vidare från SOS Alarm vid den stora branden i godsmagasinet. Foto: Jonathan Önell

Han är utbildad brandmästare och har arbetat i 15 år på tjänsten som yttre befäl där hans uppdrag är räddningsledare, insatsledare eller skadeplatschef. Han har även i många år suttit i funktionsgruppen för SOS Alarm.

– Jag har ganska god insyn. Om det fanns sådana tydliga direktiv borde jag känt till det. Den informationen har i så fall inte gått ut på ett korrekt sätt till räddningstjänsterna, säger han.

Han förklarar att han hakar upp sig på attityden i SOS Alarms uttalande där det finns en hel del som han inte håller med om – och ingen hade kontaktat honom.

– När det händer saker av denna kaliber tycker jag att alla instanser ska vara väldigt ödmjuka. Det visade SOS Alarm inte prov på här, säger han.

I sak menar han också att det finns felaktigheter.

– Det är inte kanaler vi använder. Det är talgrupper som SOS tilldelar oss och där vi lämnar lägesrapporter, behov och prognoser, allt. Telefonen undviker vi så mycket som möjligt på olycksplatsen. Men det händer att vi måste använda den, som när jag skulle kontakta tågledningen.

Han vänder sig emot att han ska bli hänvisad att ringa ett särskilt telefonnummer istället för att använda kommunikationssystemet Rakel.

– Det är inget vi känner till, säger han.

Han förstår inte heller vad som menas med “fel del av SOS Alarm”.

– Vi har egentligen två telefonnummer till SOS, ett akut och ett vanligt. Om jag skulle ringa använder jag något av dessa. Sedan får de internt guida mig till rätt instans på SOS.

Han anser att händelsen visar på ett behov av klargörande om vad som gäller. Att till exempel inte kunna använda VMA i Rakel ser han som ett problem.

– Ibland är vi på platser där det inte går att använda telefon. Det är absolut läge för en genomlysning och att titta med kritiska ögon på hur vi ska ha det i framtiden, säger han.

Han säger att SOS brukar kunna hjälpa till att koppla ihop telefonsamtal mellan parter som behöver nås i ett krisläge.

– Om de inte ska hjälpa oss finns det ingen anledning att lämna lägesrapporter, säger han.

Hur det skulle kunna vara fel att han ringde den lokala larmcentralen förstår han inte heller.

– Idag är larmcentralerna ihopkopplade över hela landet. Jag vänder mig till den lokala och normalt svarar de i Malmö, men om där är upptaget svarar de någon annanstans. Jag lägger mig inte i var de sitter. Det är rent löjeväckande att påstå att jag vänt mig till fel larmcentral, säger han.

Han betonar att han inte är ute efter någon enskild operatör utan bara efterlyser fungerande rutiner.

– När vi kontaktar SOS måste operatören ha rutiner som hjälper oss med de behov vi har. I detta fall kunde operatören ringt sändningsledningen och förberett ett VMA och sedan ringt mig och stämt av. De säger att det var ett missförstånd, men jag tolkade det som att jag skulle ringa själv och det är något anmärkningsvärt, säger han.

Per Friis förklarar att han själv känner sig ganska prestigelös och öppen.

– Jag har lärt mig att det sker misstag, det har jag inga problem med. Men jag blir irriterad över att det inte finns ödmjukhet, det tycker jag är dåligt rent ut sagt.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-08-22 SOS Alarm försvarar sig

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se