torsjö live vers2

Välbesökt firande av anhörigdagen

Firandet av nationella anhörigdagen med Lisa Syrén som föreläsare lockade många till församlingshuset i Hässleholm på fredagseftermiddagen. Hela 146 personer räknades in, vilket är betydligt fler än de senaste åren. Anhörigföreningens ordförande Siv Nilsson tror att det stora intressent berodde mycket på dragplåstret Lisa Syrén, känd som programledare för “Ring så spelar vi” och också […]

Mordbrand i frisersalong släckt av förbipasserande

En anlagd brand i en frisersalong på Stadshusgatan i Hässleholm natten till lördagen hotade hela byggnaden med många lägenheter. Tack vare en förbipasserande kunde branden snabbt begränsas. Klockan var cirka 02.40 när någon kastade in ett brinnande föremål genom skyltfönstret till frisersalongen. En förbipasserande bilist såg att det brann och stannade. Han larmade och började […]

Olja och kvicksilver troligen redan i sjön

Olja, kvicksilver med mera från västra sidan av det förorenade schaktet bakom reningsverket har troligen redan hamnat i Finjasjön. Hanteringen av grundvattnet som pumpats upp från schaktet har lakat ur ämnena ur marken och fört ut dem i bäcken som mynnar i sjön. Frilagts egen provtagning i den västra slänten bekräftar urlakningen. De visar två […]

Sanering vid reningsverket godkänd – men olja och kvicksilver kvar

Det förorenade schaktet bakom reningsverket i Hässleholm grävdes igen, med miljökontorets godkännande, trots synlig olja som trängde ut ur marken. Enligt provtagningar fanns också tungmetaller, bland annat kvicksilver, i högre halter än de miljökontoret tidigare ställt som krav på grund av närheten till vattendrag. – Föroreningarna, i synnerhet kvicksilvret, har hög farlighet och Finjasjön är […]