torsjö live vers2

Svar till Ulf Nilsson: Följ gärna med i media!

INSÄNDARE. Det är bara att konstatera att Ulf Nilsson varken varit utanför dörren, sett på TV, lyssnat på radio eller läst tidningar på väldigt länge. Om du nu trots allt har gjort detta, så förstår jag inte de vinklingar du gör. Istället för att lyfta fram det parti du sympatiserar med, så hackar du på […]

Både osakligt och vilseledande

INSÄNDARE. Senaste veckorna har vi sett exempel på varför vi nu upplever fenomenet, att ett extremt högerparti går framåt i opinionsmätningarna. Här på Frilagts insändarsidor har det varit en aldrig sinande ström av propaganda. Propaganda är till sin natur både osaklig och vilseledande, annars vore det information. En av skribenterna, Daniel Talmid, själv politiker borde […]