torsjö live

Både osakligt och vilseledande

Både osakligt och vilseledande

INSÄNDARE. Senaste veckorna har vi sett exempel på varför vi nu upplever fenomenet, att ett extremt högerparti går framåt i opinionsmätningarna. Här på Frilagts insändarsidor har det varit en aldrig sinande ström av propaganda. Propaganda är till sin natur både osaklig och vilseledande, annars vore det information.

En av skribenterna, Daniel Talmid, själv politiker borde ha kunskapen att man måste ha väl underbyggda argument för sina ståndpunkter. Herr Talmid väljer att sprida en massa icke verifierbara kollektiviserade fördomar, så Daniel därför är du rasist! Dessutom efterlyser han att flyktingar skall visa tacksamhet. Detta är en klassisk konservativ uppfattning, att socialhjälp och bidrag inte skall vara en rättighet, utan att den hjälpbehövande skall ”stå med mössan i hand” och vara underdånig och tacksam.

Mikael Andersson träffar dagligen, säger han, flyktingar och att deras ”plågoandar” från hemländerna också är i Sverige. Jag betvivlar sanningshalten i Anderssons påstående i beaktande av hans övriga argumentation, men om så skulle vara fallet så borde Andersson kontakta Migrationsverket, då en av dessa personer med största säkerhet inte uppfyller reglerna angående asyl.

Utan att relatera till samtliga skribenter, kan man sammanfattningsvis säga att de alla, genom ihärdigt och återkommande spridande av dessa fördomar, hjälpt Sverigedemokraterna att få genomslag för sin politik hos en betydande del av befolkningen. Att SD har cirka 25 procent av väljarsympatierna gör inte deras politik mer trovärdig och anständig! Man säger sig vilja värna om det svenska ”folkhemmet”. Ett ”folkhem” skapat utifrån moraliska värderingar som Solidaritet, Jämlikhet och Socialt Ansvar. Värderingar som aldrig har funnits på den politiska högerkanten!

Den huvudsakliga inriktningen är att alla problem är direkt beroende av flyktinginvandrare och invandringen. Om vi stoppar invandringen och deporterar en stor del av dem som är här, då löser vi alla problem med sjukvård, polis, pensioner, skola, militär och kommunernas ekonomi. Den som tror på detta kanske också vill köpa Öresundsbron av mig för en hundring.

En av fördomarna är att invandrarna inte vill integrera sig i svenska samhället. Det finns mig veterligen ingen seriös undersökning som styrker detta. Däremot så är det så att de har problem att fullt ut integrera och vårt samhälle försvårar medvetet för dem. Det tycks som det är en strategi som SD har, för att bevisa sin tes. Vi ser segregerade bostadsområden över hela vårt land. En SD-politiker i Malmö föreslog att invandrare skulle bo på båtar i hamnen. I Hässleholm har vi följt debatten om in-/neddragningar i studiecirkelverksamheten, en effektiv väg för integration. Segregationen startade i stor skala på 90-talet under Balkankriget. Den borgerliga regeringen, för att spara pengar, införde och uppmuntrade asylsökande att bo hos släkt och vänner, istället för att bo på flyktingförläggning. Innan bodde flyktingen på förläggning i avvaktan på beslut i asylärendet. På förläggningen hade peronalen viss kontroll över den asylsökande, men också handledning och styrning. Den asylsökande fick en grundläggande introduktion till svensk standard och en förberedande integrering.

Problemen inom sjukvård, polis, skola med mera har helt andra huvudorsaker än flyktingar!

Sverigedemokraterna, dess politik och retorik är inte förenligt med svensk politisk tradition och kultur. 

Stanley Hallström
Vittsjö

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se