Gruppen-3a-328x120

Vad är ett tillräckligt elevunderlag i Ballingslöv?

Vad är ett tillräckligt elevunderlag i Ballingslöv?

INSÄNDARE. Stefan Larsson (M), Camilla Nordström (SD) och Joachim Fors (S) vet hur förslaget från föräldrar i Ballingslöv ser ut. Låt mellanstadiet vara kvar även om antalet elever, detta läsår ut, är lågt och låt pedagogerna på skolan bedriva undervisningen med de gruppindelningar de säger kan fungera!

Om förslaget att flytta undervisningen, eventuellt tillfälligt, finns fortfarande frågor. Många verkar veta vad ett otillräckligt elevantal är, men ingen vill säga vad som utgör ett tillräckligt. Ni vet hur de befintliga elevantalen ser ut i F–3 i Ballingslöv. Om vi antar att de nuvarande eleverna i F-3 och 4-5 skulle behållas vid en flytt av mellanstadiet, skulle det vara aktuellt att mellanstadieundervisning i Ballingslöv återupptas för någon av dessa årskullar? Om den inkommande årskullen som ska börja F-klass till hösten skulle uppgå till 10 elever, skulle det utgöra ett tillräckligt underlag?

Dessvärre är det ju dock så att det verkliga underlaget för ett återupptagande av undervisning i Ballingslöv inte kommer att kunna utvärderas när det väl flyttats. Det finns föräldrar, både till nuvarande och framtida elever, som ser en skolgång för barnen med låg- och mellanstadieundervisning i Ballingslöv som sitt förstahandsalternativ, men för vilka en lösning med bussningar till en skola andra valt ut är ett sämre alternativ än att själva välja en helt annan placering. Dessa barn kommer inte att ingå när underlaget ska utvärderas

Karl Hagelin, förälder i Ballingslöv

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se