Gruppen-3a-328x120

Skattehöjning för stabiliteten i kommunen

Skattehöjning för stabiliteten i kommunen

INSÄNDARE. Vid fullmäktiges sammanträde den 25 november ställdes Sverigedemokraternas förslag mot restalliansens skattehöjning i en ordning beslutad av ordföranden. Vi avstod från att rösta med resultatet att Hässleholm även fortsättningsvis styrs borgerligt och med restalliansens budgetar i nämnderna.

Anledningen till att vi agerade i denna riktning är att vi är måna om att bevara stabiliteten i kommunen samt ta ansvar för den dialog vi har med restalliansen. Ett budgetbyte nu hade skapat kaos i ekonomin och omintetgjort de riktlinjer som arbetats fram av tjänstemän i förvaltningarna. Vi har sedan de tre blocken la fram sina respektive budgetar hållit restalliansens som den näst bästa efter vår och då vår egen inte hade fått nödvändigt stöd av något block var detta den bästa lösningen.

De rödgröna önskar än större skattehöjningar samt har historiskt visat sig minst sagt kallsinniga till samtal med SD och än mindre någon form av dialog/samarbete. Den dörren är således stängd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den ekonomiska situationen är ansträngd och besparingar krävs. Hade vår politik och budget haft majoritet så vore allt enklare för oss, men idag krävs att ”sitta stilla i båten” och helst ro den i hamn också. Det låter sig inte göras utan dialog över blockgränserna. Detta för Hässleholms bästa.

Hanna Nilsson(SD)
Ulf Berggren(SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se