torsjö live vers2

Första gallringen i Dalleröds skogar

Nu gallras en del av skogen kring Dalleröd, ett av Hovdalas mest värdefulla naturområden med ädellövskogar som stått orörda under många år. – Här har inte gallrats sedan militären lämnade och därför finns det många farliga träd längs stigarna som används flitigt av vandrare och cyklister, säger Kent Johannesson, vd på det kommunala bolaget Hibab […]

Moskéledare får åtta års fängelse för hedersterror

På måndagen dömdes Ismail Darragi, tidigare ordförande för Islamiska kulturcentret i Hässleholm, för grov kvinnofridskränkning mot sin hustru och grov fridskränkning mot fyra av sina barn. Familjen levde i ständig skräck under familjefadern som utsatte dem för frihetsberövande, hotelser och misshandel – allt i hederns namn. Hässleholms tingsrätt bedömer brotten som så allvarliga att högsta […]