torsjö live vers2

Fladdermöss är nyttiga djur

Fladdermöss är nyttiga djur

INSÄNDARE. En dryg femtedel av alla däggdjursarter är fladdermöss. De har funnits i mer än 60 miljoner år och under hela mänsklighetens historia har de varit våra följeslagare. Vi har bott i samma grottor, hyddor och hus. De har jagat i vår närhet och har hållit efter mygg och skadeinsekter. Nu försvinner många av fladdermössens miljöer, vårt landskap fragmenteras och natten lyses upp av lampor. Så, tyvärr är många fladdermusarter hotade. De behöver hjälp och skydd av oss. För den biologiska mångfalden, ekosystemens och även vår egen skull.

Brunlångöra, Plecotus auritus, från boken Fladdermöss – i en värld av ekon.
Fotograf: Jens Rydell

I samband med utbrottet av coronavirus 2019-nCoV ser vi tidningsrubriker som ”Fladdermöss orsak till coronaviruset” och ”Skräckens djur”. Även om artikeln under rubriken är nyanserad är det få som läser längre än till ingressen, särskilt om artikeln är låst bakom en betalvägg.

Vad är då problemet med sådana rubriker? Dels vet vi inte om det är sant eftersom forskningen inte vet var viruset kommer från, det kan vara tidiga, overifierade resultat som media kablar ut som sanning. Dels riskerar de att demonisera fladdermössen, att få dem att framstå som farliga och smittbärande skadedjur, vilket i förlängningen kan innebära ett minskat skydd för de nyttiga djuren. Ja, nyttiga. Fladdermöss arbetar för oss i det dolda, eller som poeten Peter Altenberg uttrycker det:

”Det mystiska, anspråkslösa och tysta djuret arbetar för människan på natten, liksom poeten när inspirationen rinner till. På natten, när allt är tyst, börjar arbetet.”

Vad är då nyttan med fladdermöss? Det ska först sägas att fladdermössen inte existerar för att vara nyttiga för oss människor utan för att de är bra på att vara just fladdermöss och de har en enormt viktig roll i olika ekosystem.

Pollinering och fröspridning

Minst 500 blomväxter behöver fladdermöss för sin pollinering. Bland annat ekonomiskt viktiga växter som agave, balsa och durian. Den sistnämnda, känd för sin unkna doft men gudomliga inre, utgör en miljardindustri bara i Thailand.

Äter skadeinsekter

Fladdermöss håller efter skadeinsekter till gagn för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel. Endast för världens majsodlare beräknas värdet av fladdermössens insektsjakt till över en miljard dollar varje år. Men kanske ännu viktigare är de genom sin jakt över risfälten, där de skyddar jordens viktigaste gröda.

Myggjagare

Fladdermöss äter tonvis av myggor varje natt. En enda liten dvärgpipistrell, som är en vanlig fladdermusart i södra Sverige, kan äta 3 000 myggor varje dygn. För oss i Sverige är myggor ett plågoris men i tropikerna kan fladdermössens myggätande vara livsviktigt. Sjukdomar som malaria och dengue sprids av myggor och sannolikt bidrar fladdermössen till att hålla sjukdomstalen nere.

Bidrar till medicinsk forskning

Fladdermöss kan bidra till sjukvården. De har flera medicinskt intressanta egenskaper, till exempel kan de bli väldigt gamla. Rekordet, vad man känner till, är över 40 år för en fladdermus på mindre än 10 gram. I förhållande till vikten är detta världsrekord. Andra medicinska egenheter hittar man hos vampyrfladdermössen, vars saliv används inom sjukvården för att lösa upp blodproppar. Och fladdermöss som vaknar ur sin vinterdvala har en förmåga att återskapa tillbakabildade synapser i hjärnan, högintressant för forskning på bland annat Alzheimer. Utöver detta har fladdermöss utvecklat ett fantastiskt immunförsvar, de verkar inte utveckla cancer och kan stå emot en mängd olika virus.

Så, hur var det nu med fladdermöss som sjukdomsbärare? Det man vet om coronavirus 2019-nCoV är att det liknar virus som finns hos fladdermöss. Så var även fallet med SARS-utbrottet i början av 2000-talet, vilket också var ett coronavirus. Dessa virus kan alltså komma från fladdermöss, för att sedan via ytterligare en djurart ha spritt sig till människor. Det senaste rönet är att en smittad myrkott fungerade som mellanled.

Ingen människa har alltså smittats av coronavirus direkt från en fladdermus. Den enda allvarliga sjukdom där man vet att människor smittats direkt av fladdermöss är rabies. Då ska man ha i åtanke att rabiessmitta från fladdermöss är mycket ovanligt och att i över 99 procent av alla rabiesfall i världen har smittan överförts från hundar. Man ska förstås låta fladdermöss och andra vilda djur vara i fred, men om man ändå måste ta i en fladdermus ska man vara försiktig och alltid använda handskar, både för sin egen och fladdermusens skull. Vi behöver alltså inte vara rädda för fladdermöss. Vi bör istället uppskatta dem som en del av naturen och för deras ovärderliga tjänster till oss människor.

Johan Eklöf, Dr i zoologi
Stefan Viktorsson, Naturguide

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se