torsjö live vers2

Vill ge bygglov trots att brist på p-platser kan bryta mot lagen

Det finns inte tillräckligt med lämpligt utrymme för parkeringsplatser i närheten av tomten på Norra Stationsområdet där det kommunala bolaget Hibab planerar kontorslokaler åt Skånetrafiken. Enligt tjänstemännen strider det mot lagens krav och beslutsförslaget blev därför att ansökan om bygglov skulle avslås. Men politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott säger ja. – Vi bryter inte […]