torsjö live

Björn blir ambassadör för ALS-stiftelse

Björn blir ambassadör för ALS-stiftelse

Nu får Björn Andreasson ett officiellt erkännande för sina insatser i kampen mot ALS. Han utses till ambassadör av Ulla-Carin Lindquists stiftelse, vars syfte är att samla in pengar till forskning om muskelsjukdomen, som på sikt inte får förbli obotlig. Björn Andreassons nya uppdrag är helt ideellt.

Björn Andreasson har utsetts till ambassadör för Ulla-Carin Lindquist stiftelse. Här tillsammans med pappa Ola. Foto: Urban Önell

– Jag blir stiftelsens andra ambassadör, berättar Björn Andreasson. Det innebär att jag ska stötta andra, de som fått diagnosen ALS och deras anhöriga. Även inspirera till nya insamlingar. Det är meningen att jag ska fungera som ett bollplank som man kan kontakta. Jag ska vara ett ansikte utåt.

Allt har sitt upprinnelse i det sjukdomsbesked som pappa Ola drabbades av i februari 2018. När den första chocken lagt sig samlades hela familjen Andreasson bakom ett beslut. De skulle göra vad som stod i deras makt för att bekämpa ALS. De ville medvetandegöra människor om vad sjukdomen är, och sprida insikten om att det behövs mer pengar till forskning.

Det började med fotboll mot ALS, på hemmaplan i Röke. Sedan har det rullat på med bland annat golf och padel. Försäljning av kläder och armband har medverkat till att Björn, hans familj och alla andra som ställt sig bakom dem i deras kamp, lyckats samlat in över 320 000 kronor.

Att Björn Andreasson lyckats arbeta så konstruktivt mot ALS är till viss del Gabriella Waldenströms förtjänst. Hon startade för några år sedan insamlingen Fuck ALS. Den samlade in cirka en miljon kronor till Ulla-Carin Lindquist stiftelse. I praktiken fungerade Gabriella Waldenström som ambassadör för stiftelsen redan innan hon var den första som utsågs i november 2018. Hennes pappa hade gått bort i ALS något år tidigare, så hon visste vad det innebar att drabbas, när Björn Andreasson tog kontakt.

– Jag skrev till henne, berättar han. Hur hanterar man situationen? Hon förstod och hade lite koll. När jag accepterat situationen, inspirerade hon mig också att göra något liknande det hon gjort. Ta vara på tiden!

Journalisten Ulla-Carin Lindquist avled i ALS i mars 2004. Hennes kamp mot sjukdomen skildrades dels i en tv-dokumentär, men även i hennes egen bok ”Ro utan åror”. Två av Ulla-Carins barn, Pontus Löfgren och Ulrica Dahlberg finns med i styrelsen för stiftelsen, som nu utsett Björn Andreasson till dess andre ambassadör.

Urban Önell

Läs mer här:

https://ullacarinstiftelse.se/

https://www.facebook.com/fotbollmotALS/
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se